Kaavoituksen ja rakentamisen sääntely kevenee huomattavasti

Keskeiset uudistukset koskevat vähittäiskaupan suuryksiköiden sääntelyä, hajarakentamista, asemakaavoitusta sekä ELY-keskusten roolia.