Museoviraston kokoelma- ja konservointikeskusta laajennetaan

Jatke Oy ja CapMan Real Estate Oy:n hallinnoima Kokoelmakeskus Ky-rahasto ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen museoviraston kokoelma- ja konservointikeskuksen laajennuksen toteuttamisesta.