Tehokkuusvaje kuntateknisissä töissä

Kuntateknisiin töihin sitoutuneiden pääomien tuottavuutta ei kunnissa juuri seurata.