Kaupunkivilloja Kruunuvuorenrantaan

Bonavan, Helsingin kaupungin ja Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) Gunillankallion tontin arkkitehtuurikutsukilpailun voitti ARK-house arkkitehdit Oy ehdotuksellaan Kolmipyörä.