Kaupunkivilloja Kruunuvuorenrantaan

Bonavan, Helsingin kaupungin ja Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) Gunillankallion tontin arkkitehtuurikutsukilpailun voitti ARK-house arkkitehdit Oy ehdotuksellaan Kolmipyörä.

Bonavan, Helsingin kaupungin ja Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) Gunillankallion tontin arkkitehtuurikutsukilpailun voitti ARK-house arkkitehdit Oy ehdotuksellaan Kolmipyörä.

Kilpailun tavoitteena oli saada korkeatasoisia, asiakkaille todellista arvoa tuottavia ja toteutettavissa olevia laadukkaita suunnitelmia, joissa kolmen kerrostalon kokonaisuus tuo kaupunkikuvaan kaupunkivillamaisten omakotitalojen väljyyttä ja hengittävyyttä sekä puhuttelee asukkaita yksilöllisyydellään ja yhteisöllisyydellään.

Kolmipyörä-ehdotuksesta vastasi ARK-house arkkitehdit Oy:n työryhmä, johon kuului Hannu Huttunen, arkkitehti SAFA, professori Pentti Kareoja, arkkitehti SAFA, professori Markku Erholtz, arkkitehti SAFA Pauli Terho, arkkitehti SAFA sekä Jukka Salonen, arkkitehti SAFA ja Jutta Norros, arkkitehti SAFA. Visualisoinnista vastasi Harri Pakarinen, arkkitehti, TaM ja maisemasuunnittelusta Emilia Weckman, maisema-arkkitehti MARK, WE3 Oy.

Bonava rakennuttaa Gunillankallioon tulevaisuudessa Asunto Oy Helsingin Aidan, johon arkkitehtuuri-kutsukilpailun voittajan suunnitteluratkaisuja tullaan sopivilta osin hyödyntämään.

Kilpailun kohteena oli Mellinintien länsipuolelle sijoittuva tontti, joka rajautuu pohjoisessa ja lännessä kohti Tahvonlahtea laskevaan Gunillankallion virkistysalueeseen. Kilpailussa jaettiin poikkeuksellisesti myös toinen sija, jolle sijoittui INARO ehdotuksellaan Tango.

Lue lisää

Katso kaikki