Paroc Group lopettaa Oulun kivivillatehtaan toiminnan

Oulun kivivillatehtaan toiminnan jatkamiselle ei ole löytynyt liiketaloudellisia edellytyksiä, ja yksikön toiminta lopetetaan heinäkuussa 2017.