Työajan pidentämisestä sovittiin teknologiateollisuudessa

Työaika pitenee kuluvan vuoden alusta yli 95 prosentilla teknologiateollisuuden henkilöstöstä alan työehtosopimusten ja kilpailukykysopimuksen mukaisesti.