Osallistava suunnittelu ehkäisee kaavavalituksia

Kaavavalituksista koituvia haittoja voitaisiin vähentää parantamalla ja monimuotoistamalla kansalaisten osallistumismahdollisuuksia.