Vaihtelevaa tietoa sisäilman laadusta

Aistinvaraiset kokemukset ja erilaiset mittausmenetelmät tuottavat vaihtelevaa dataa siitä, kuinka hyvää sisäilma oikeastaan on.