St1:n geoterminen pilottihanke etenee stimulointivaiheeseen

Espoon Otaniemessä toteutettavassa hankkeessa tavoitteena on hyödyntää kallioperän lämpöä kaukolämmöntuotannossa.