EU:n energiadirektiivit tuovat työtä talotekniikka-alalle

EU kiristää uusissa direktiiveissään energiansäästötavoitteita. Muutos kasvattaa talotekniikka-alan roolia uudisrakentamisessa ja olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuustavoitteiden saavuttamisessa. Tarpeenmukainen ilmanvaihto vaaditaan kaikissa muissa kuin asuinrakennuksissa.