Ehdotus rakennusten älyratkaisuvalmiusindikaattoriksi

Vuoden 2010 energiatehokkuusdirektiivin täydentäminen lähti liikkeelle komission havainnosta, ettei sovittuja vähennyksiä energian käytössä saavuteta, vaikka…