Työnantajille uusia velvollisuuksia altistuvien rekisteröintiin

Työnantajalla on velvollisuus pitää luetteloa työpaikalla käytetyistä syöpää aiheuttavista tai perimää vaurioittavista aineista sekä niille…