Suunnittelualalla uudet tilaukset ja tilauskanta kasvussa

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus 1/2018: Uudet tilaukset ja tilauskanta kasvussa – loppuvuosi sujui alalla hyvin.

Suunnittelu- ja konsultointialan (teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut) liikevaihto Suomessa kasvoi 8 prosenttia vuonna 2017 verrattuna edeltävään vuoteen. Sekä uudet tilaukset että tilauskanta lisääntyivät uudelleen loka-joulukuussa hiljaisemman syksyn jälkeen. Alalle ovatkin tyypillisiä suuret vaihtelut vuosineljännesten välillä.

Tilauskantatiedustelussa mukana olevat suunnittelu- ja konsultointialan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti 40 prosenttia enemmän kuin heinä-syyskuussa ja 19 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016 vastaavalla ajanjaksolla. Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa kahdeksan prosenttia suurempi kuin syyskuun lopussa ja 15 prosenttia suurempi kuin vuoden 2016 joulukuussa.

Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella suunnittelu- ja konsultointialan yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan keväällä suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Henkilöstömäärä jatkoi maltillista kasvua, lähiajan näkymät vakaat

Henkilöstömäärä kasvoi vastanneissa yrityksissä prosentin edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Lomautettujen määrä säilyi edelleen alhaisella tasolla ollen vastanneissa jäsenyrityksissä 0,3 prosenttia suhteessa henkilöstömäärään.

Alan yritykset arvioivat näkymät lähitulevaisuudesta vakaiksi. Vastaajista 64 prosenttia ennakoi markkinatilanteen pysyvän ennallaan, 32 prosenttia ennakoi positiivista muutosta ja ainoastaan viisi prosenttia negatiivista muutosta. Infrasektorin saldoluku oli 13, talosektorilla 20 ja teollisuudessa 55.

Suhdannekyselyyn vastanneiden talonrakentamissektorin yritysten tilauskanta kasvoi edelliseen vuosineljännekseen verrattuna neljä prosenttia . Uusien tilausten osalta kasvua syntyi 10 prosenttia.

Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna tilauskanta kasvoi 13 prosenttia. Tilanne oli erityisesti hyvä kotimaan tilausten osalta, joissa kasvua oli 17 prosenttia.

Vienti laski -25 prosenttia, tosin euromääräisesti viennin osuus talosektorin tilauskannasta on pieni verrattuna esimerkiksi teollisuussektoriin. Myös uudet tilaukset kasvoivat 15 prosenttia vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.

Edellisessä suhdannekatsauksessa teollisuussektorilla oli laskua sekä tilauskannan että uusien tilausten osalta suhteessa edelliseen vuosineljännekseen. Tällä kertaa teollisuussektorin yritysten luvut olivat positiivisia: tilauskanta kasvoi 11 prosenttia ja uudet tilaukset 79 prosenttia.

Kokonaismäärältään tilauskanta on 10 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten. Uudet tilaukset kasvoivat 18 prosenttia.

Sen sijaan infrasektorin tilauskanta kasvoi edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ainoastaan 0,5 prosenttia. Uudet tilaukset kasvoivat tilauskannan ohella, tällä kertaa kuusi prosenttia.

Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna tilauskanta kasvoi 4 prosenttia. Uudet tilaukset olivat kuuden prosentin laskussa vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.

 

Jätä kommentti

*

*