Suomen vesi- ja rantarakentamisosaaminen hyödyttäisi myös Ruotsia

Vesistöjen äärellä sijaitsevien tärkeiden satamakaupunkien rantaviiva on kokemassa muutoksen lähitulevaisuudessa niin Suomessa kuin Ruotsissa, kun vanhoja satama-alueita kehitetään ja muutetaan asuinalueiksi sekä liiketoiminnan käyttöön.

”Meillä on Suomen puolella pitkä historia vesi- ja rantarakentamisesta niin kaupunkiympäristössä kuin Suomen eri satamissa. YIT:n ja Lemminkäisen yhdistymisen myötä meille on auennut mahdollisuus hyödyntää osaamistamme myös muissa YIT:n toimintamaissa”, kertoo Mikko Möttönen, taitorakenteet ja vesirakentaminen-yksikön johtaja YIT:ltä.

”Oma kalustomme mahdollistaa kilpailukyvyn monimuotoisissa hankkeissa myös Ruotsin puolella. Mahdollisia yhteistyöhankkeita onkin jo ehditty kartoittamaan yhdessä Ruotsin organisaation kanssa.”

Vesi- ja rantarakentamisessa esimerkiksi tuuli- ja merivesiolosuhteiden vaikutus on huomioitava suunnittelu- ja toteutusvaiheissa, koska esimerkiksi nosturia ei voi käyttää kovalla tuulella. Myös työaikaisten suojausten on oltava niin kestäviä, ettei myrsky riko niitä ja aiheuta vaaratilanteita.

Haastava maaperä puolestaan vaatii erityiskartoitusta ja maanpinnan alapuolella olevien vedenpaineellisten betonirakenteiden rakentaminen vesitiiviiksi vaatii erityisosaamista. Rantarakentamisen kohteet ovat usein entisiä teollisuusalueita, jolloin niiden historiaa pitää selvittää ja puhdistaa pilaantunutta maaperää sen mukaan.

Ranta-alueiden rakennusten kosteusrasitus on kovempi, mikä on huomioitava muun muassa julkisivujen rakenteissa ja materiaalivalinnoissa.

Lue lisää

Katso kaikki