STUL palkitsi talotekniikka-alan aktiivisia edistäjiä

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry palkitsi ansiomerkein useita talotekniikka-alan toimintaa edistäneitä henkilöitä. Tunnustukset jakoivat Espoossa 20.11. STULin hallituksen puheenjohtaja Jussi Kuusela ja STULin toimitusjohtaja Kai Puustinen.

Kultaisen ansiomerkin saivat Kimmo Hallamaa, Jari Syrjälä ja Antti Takatalo. Hopeisen ansiomerkin saivat Mika Hietanen ja Hannu Rovio sekä Pentti Härkönen.

Sähkö Oy:n – Turku ja Helsinki – toimitusjohtaja Kimmo Hallamaa on toiminut monissa sähköisen talotekniikan järjestötehtävissä tuoden aktiivisesti esiin näkemyksiään alan kehittämiseksi. Hallamaalla on yritystoiminnasta laaja kokemus, jota on karttunut paitsi nykyisessä tehtävässä myös lukuisissa isojen teollisuusyritysten projektin- ja toimitusjohtajan tehtävissä Suomen lisäksi myös muun muassa USA:ssa ja Kiinassa.

Hän on ollut vuodesta 2011 alkaen STULin hallituksen jäsen ja hallituksen varapuheenjohtaja 2015 alkaen. Hallamaa on ollut mukana myös älykkäiden sähköautomaatiojärjestelmien edistämiseen keskittyvän KNX Finland ry:n hallituksessa.

Lisäksi Hallamaa on osallistunut liiton vaalivaliokuntatyöhön vuosina 2011-2013, ollut jäsenenä työmarkkinaneuvottelukunnassa vuosina 2013-2014 sekä osallistunut alan yrittäjien työehtosopimuksista neuvottelevan järjestön, Sähkötekniset Työnantajat STTA ry:n hallitustyöskentelyyn ensin varajäsenenä vuosina 2017-2018 ja sen jälkeen varsinaisena jäsenenä vuosina 2019-2020.

Vastikään LVI-TU tekniset urakoitsijat ry:n toimitusjohtajan tehtävästä eläkkeelle siirtynyt Jari Syrjälä palkitaan kultaisella ansiomerkillä talotekniikan järjestöjen aktiivisesta yhteistyön edistämisestä. Syrjälän myötävaikutuksella STUL ja LVI-TU kehittivät yhteisen talotekniikkastrategian, joka tähtää alan toimijoiden toimintaedellytysten parantamiseen rakentamisen prosessissa. Jari Syrjälä on osoittanut erinonomaista yhteistyövalmiutta ja -tahtoa talotekniikan yrittäjien aseman parantamisessa.

Antti Takatalo on toiminut yrittäjyyden toimintaedellytyksiin perehtyvän ja niitä monipuolisesti kehittävän STULin asiantuntijaryhmän, Liiketoimintaryhmän, puheenjohtajana jo vuodesta 2005. Takatalo on sinnikäs sähköurakoitsijoiden edunvalvoja ja hänen ansioihinsa kuuluu mm. STUL-takuun kehittäminen ja edistäminen.

Takatalo on uransa aikana työskennellyt sähköurakoinnin parissa niin yrityksen johtajistossa kuin Humaliston Sähkö Oy:n (nykyisin Sähkö Oy Turku) toimitusjohtajana. Takatalo on aina osannut tuoda julkisuuteen niin lehtiartikkeleissa kuin mm. blogikirjoituksissa teräviä huomioitaan alan ilmiöihin.

Fluke Finland Oy:ssä Distribution Account Manager -nimikkeellä työskentelevä Mika Hietanen tunnetaan sähköistysalalla paitsi lempinimellä Mr. Lämpökuvaus myös henkilönä, joka on aina valmis auttamaan lämpökuvausta koskevissa kysymyksissä. Hietanen on jo kertaalleen palkittu osaaja: hän sai vuonna 2018 Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön koulutuspalkinnon.

Hietanen on työskennellyt Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n lämpökuvaajalautakunnan jäsenenä ja lämpökuvaajan sertifioinnin työryhmässä. Hän on keskeisessä roolissa lämpökuvausta käsittelevän ST-kortin ja -kirjan kirjoittamisessa sekä toiminut lämpökuvaaja -kurssin luennoitsijana vuodesta 2014 lähtien samoin kuin mm. Sähkölaatuanalysaattori -kouluttajana.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:ssa vuodesta 2006 alkaen työskennellyt Pentti Härkönen on sähköistysalan tärkeimmän tietotuotteen, ST-kortiston kehityspäällikkö. Härkösen pitkän ja tuotteliaan uran aikana Sähköinfo on julkaissut satoja ohjeistuksia siitä, miten alan standardeja tulee soveltaa käytännön asennustyössä. Härköstä on kiittäminen siitä, että maamme sähköasennukset voidaan tehdä määräysten mukaisesti ST-kortiston ja muiden ST-julkaisujen luotettavaan ohjeistukseen nojaten.

Eltel Network Oy:ssä tuotantojohtajana työskentelevä Hannu Rovio on toiminut STULin Verkostourakoitsijaryhmässä ja ryhmän edustajana STULin hallituksessa ensimmäisen kerran jo vuonna 2006. Nykyisin Hannu Rovio on ao. asiantuntijaryhmän puheenjohtaja.

Hänet tunnetaan alansa syväasiantuntijana, joka nostaa STULin hallituksen kokouksissa aktiivisesti verkostourakoinnin roolia ja ajankohtaisia aiheita keskusteltavaksi. Rovion mieliaiheisiin kuuluu verkostourakoinnin työturvallisuus ja sen edistäminen.

STUL kiittää kaikkia ansiomerkkien saajia heidän esimerkillisestä sitoutumisestaan talotekniikka-alan ja sen toimintaedellytyksien kehittämiseen.

Lue lisää

Katso kaikki