Energiasektori mullistuu lähitulevaisuudessa

Slush Side Event Smart Energy Summit ennustaa energiasektorin mullistuvan lähitulevaisuudessa.

Energiasektori on keskellä suurta globaalia muutosta. Älykkään energiajärjestelmän ja sen osien markkinapotentiaali on valtava ja tästä suomalaisyritysten kannattaa napata siivunsa.

Smart Energy Summitissa alan korkean tason vaikuttajat valottivat näkemyksiään energiasektorin tulevaisuuden kehityksestä ja siitä, millaisia alan läpilyövät ratkaisut tulevat olemaan. Tilaisuuden avanneen asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen mukaan energiasektorilla tarvitaan tiiviimpää kansainvälistä yhteistyötä Pariisin ilmastosopimuksen toteuttamiseksi.

”Uusia älykkäitä palveluita tarvitaan tehokkaan ja kestävän energiantuotannon ja käytön mahdollistamiseksi. Tuotannon perustuminen yhä enemmän uusiutuviin energialähteisiin vaatii uudenlaisia kysyntäjouston mahdollistavia ratkaisuja sekä kykyä energian varastointiin. Nämä tulevaisuuden konseptit kehittyvät ICT- ja energiasektorin yhteistyönä”, tiivisti Tiilikainen.

Smart Energy Summitissa puhunut Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa on samoilla linjoilla: ”Uudet energialähteet, energian varastointiratkaisut, sähköautot ja kuluttajien roolin muuttuminen vaativat uusia teknologiaratkaisuja. Entistä älykkäämpien teknologioiden kuten 5G:n, pilvipalveluiden, tekoälyn ja lohkoketjujen käyttöönotto avaa alan yrityksille aivan uusia mahdollisuuksia, jotka voidaan parhaiten hyödyntää keskeisten toimijoiden vankalla yhteistyöllä.”

Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmarkin mukaan muutos on jo käynnissä: ”Uskomme Fortumissa entistä älykkäämpään ja puhtaampaan tulevaisuuden energiajärjestelmään. Se edellyttää, että päästöjen vähentämisen lisäksi asiakkaalle on tarjolla toimitusvarmaa ja kohtuuhintaista energiaa.”

Testialustat kehityksen ajureina

”Suomi haluaa vahvistaa asemaa alan kehityksen ajurina perustamalla käytännön testialustoja, jossa startupit ja vahvat energia-alan toimijat voivat yhdessä kehittää uusia ratkaisuja ja palveluita kansainvälisille markkinoille”, sanoo Älykäs energia -ohjelman päällikkö Pia Salokoski Tekesistä.

Testialustojen toivotaan houkuttavan myös kansainvälisiä investointeja Suomeen. Testiympäristöjä nousee muun muassa Otaniemeen ja Ahvenanmaalle sekä virtuaaliseen ympäristöön HEILA-hankkeessa.

Ahvenenmaasta pyritään tekemään malli- ja kokeilualue, joka perustuisi älykkäisiin sähköverkkoihin ja sata prosenttisesti uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöön. Ahvenanmaa on monesta syystä ihanteellinen testialue tulevaisuuden energiajärjestelmän kehittämiseen.

Riittävän pienessä ja itsenäisessä saarimaakunnassa on tuulta, aurinkoa ja aaltoja enemmän kuin muualla Suomessa ja tuontisähkön osuus on suuri. Tavoitteena on luoda uudenlainen energiamarkkina ja siihen liittyvät uudet palvelumallit, jolla eri toimijat saadaan käyttämään sähköä älykkäästi ja joustavasti. Älykkään energian Smart Otaniemi testialueella yritykset voivat puolestaan kokeilla ja kehittää energiatiedon hyödyntämistä esimerkiksi älykkäiden rakennusten ja liikkumisen sovelluksissa kehitteillä olevan 5G verkon välityksellä.

10 nosteessa olevaa yritystä pitchasi tulevaisuuden ratkaisuista
HighTech-startupeilla on mahdollisuus muuttaa businessmalleja ja koko energiasektorin toimintaa uusilla digitaalisilla sovelluksilla. Pelkkä tekninen ratkaisu ei kuitenkaan riitä läpilyöntiin, vaan tarvitaan investointeja ratkaisujen kaupallistamiseen sekä oikeita yhteistyökumppaneita ja verkostoja. Siksi Smart Energy Summit yhdisti myös alan startupit ja sijoittajat. Tilaisuudessa kuultiin kymmenkunta pitchausta tiukalla seulalla valituista nousevista alan suomalaisyrityksistä, jotka tarjoavat älykkäitä energiaratkaisuja.

https://www.tekes.fi/nyt/tapahtumat-2017/ready-for-slush–how-to-approach-and-attract-investors-training/

Jätä kommentti

*

*