Suunnittelu- ja konsultointiala kärsii osaajavajeesta

Alan yritysten henkilöstömäärä kasvoi huhti-kesäkuussa 3,6 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, käy ilmi tuoreesta suhdannekatsauksesta.

Suunnittelu- ja konsultointiala (teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut) kasvaa tasaisesti ja vahvasti. Alan liikevaihto kasvoi Suomessa viime vuonna kuusi prosenttia edellisvuodesta. Tämän vuoden tammi-huhtikuussa kasvua oli jo viisi prosenttia viimevuotisesta, käy ilmi Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n tuoreesta suhdannekatsauksesta.

Alalle ovat tyypillisiä suuret vaihtelut tilausten kehityksessä vuosineljännesten välillä. Euromääräisesti tilauskantatiedustelussa mukana olevat suunnittelu- ja konsultointialan yritykset saivat uusia tilauksia huhti-kesäkuussa 48 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017 vastaavalla ajanjaksolla.

Alan yritykset arvioivat näkymät lähitulevaisuudesta vakaiksi. Vastaajista 88 prosenttia ennakoi markkinatilanteen joko paranevan tai pysyvän ennallaan.

Talonrakentamisessa vallalla täystyöllisyys

Talonrakentamisessa suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta kasvoi kuusi prosenttia vuoden takaisesta. Uudet tilaukset kuitenkin laskivat edellisvuoteen verrattuna neljä prosenttia. Talotekniikka-alan yritysten luvut ovat samansuuntaisia koko talonrakennussektorin kanssa.

”Se, että uudet tilaukset ovat talonrakentamisessa hienoisessa laskussa voi kertoa kahdesta asiasta. Se voi olla oire siitä, että kysyntä alkaa rauhoittua – tai se voi kertoa siitä, ettei uusia tilauksia pystytä enää ottamaan, koska vallalla on täystyöllisyys ja siksi hankkeet viivästyvät. Sitä ei tiedetä, kuinka paljon meillä on potentiaalia, jos osaaminen ei olisi pullonkaulana”, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n toimitusjohtaja Helena Soimakallio sanoo.

Talotekniikan alalla suunnittelijapula todellinen

SKOLin jäsenyrityksissä rekrytointitarpeen on arvioitu olevan pelkästään eläköitymisen takia yli kymmenen prosenttia vuodessa. Soimakallion mukaan suunnittelutoimistojen voi olla hyvinkin vaikea löytää riittävästi osaajia talotekniseen suunnitteluun.

”Isossa kuvassa se on haaste. Tilanne on sitä hankalampi, mitä erikoistuneempaa osaamista tai kokemusta tarvitaan. Tällä hetkellä meillä on lomautettujen määrä 0,1 prosenttia. Suunnittelijapula on todellinen”, Soimakallio sanoo.

SKOL on rummuttanut aktiivisesti talotekniikan alan koulutuspaikkojen lisäämiseksi oppilaitoksissa. Viime vuonna se teetti osaajatarveselvityksen, josta ilmeni, että Suomessa törmätään jopa 9000 hengen vajeeseen suunnittelu- ja konsultointialoilla vuoteen 2025 mennessä.

”Vuoteen 2025 on sen verran aikaa, että sitä ennen ehditään saada kyllä pari sukupolvea koulutettua alalle. Toki talotekniikka on niin spesifiä, ettei valmistuvia voida laittaa kaikkiin tehtäviin suoraan koulun penkiltä. Koulutusmäärien kasvattaminen ei siksi tuo nopeaa helpotusta vajeeseen, jota on paljon myös kokemusta vaativissa tehtävissä”, Soimakallio sanoo.

Kommentit

  Irja Käckman
  09.8.2018 23:53

  Miksi pitää jäädä eläkkeelle iän perusteella. Eihän osaamistaito hetkessä katoa, kun tulee tiettyyn ikään. Itse sinnettelin yli 68 vuotiaaksi ja vieläkin ois innostusta, mutta minkäs teet, kun pitää antaa tilaa nuoremmille ja nyt niitä nuorempia ei ole.

  Hofnar
  17.8.2018 11:42

  Ihanko MYÖS

  ...jota on paljon myös kokemusta vaativissa tehtävissä”, Soimakallio sanoo.

Jätä kommentti

*

*