Sitowise ostaa Envimetria Oy:n

Sitowise on hankkinut ympäristöteknisiin mittauksiin ja niihin liittyviin asiantuntijapalveluihin erikoistuneen konsultointiyritys Envimetria Oy:n koko osakekannan. Kauppa vahvistaa Sitowisen nykyosaamista ja palveluja ympäristöasiantuntijuutta vaativissa hankkeissa ja projekteissa.

Vuodesta 1990 toiminut Envimetria on erikoistunut ympäristöteknisiin mittauspalveluihin, missionaan auttaa asiakkaita täyttämään lakisääteiset velvoitteensa sekä suojelemaan ympäristöä ja henkilöstöään. Sen asiakkaita ovat teollisuuden eri toimijat, taloyhtiöt ja muut yksityiset yritykset.

Yrityksen palveluvalikoimaan kuuluvat muun muassa päästömittaukset, vesien tarkkailu, sisäilmatutkimukset, työympäristömittaukset, melu- ja akustiikkamittaukset, pilaantuneet maat, leijuvan pölyn mittaus, voimalaitosten vesikemia, biopolttoaineiden kosteusmääritykset sekä hajupäästöt.

– Yhdistämällä voimamme olemme vahvempia ja pystymme tarjoamaan asiakkaillemme entistäkin kattavampaa kokonaispalvelua, Tuomas Lukkari, Ympäristö ja kaupunkikehitys -toimialan johtaja kertoo.

– Tavoitteenamme on luoda laajaan kokonaispalvelutarjontaan perustuva monipuolinen ja vahva palvelubrändi ja näin vahvistaa asemaamme sekä nykyisten että uusien asiakkaiden keskuudessa. Yhteisen toiminnan, osaamisen, asiakkuuksien ja projektien kehittämiseen tullaan panostamaan merkittävästi.

– Tavoitteenamme oli löytää yritykselle toiminnalle omien arvojemme mukainen jatkaja. Uskomme, että kaupan myötä henkilöstöllämme on turvallinen ja luottavainen olo tulevaisuuden suhteen, Envimetrian perustajat Matti Lehtola ja Matti Lamberg kertovat.

– Envimetrialla on erityisosaamista ja sille huipputekijät. Nyt saamme niiden taakse leveämmät hartiat palvella asiakkaitamme entistäkin vahvempana ja monipuolisempana, Envimetria Oy:n toimitusjohtaja Mika Rintala lisää.

Envimetria Oy jatkaa toimintaansa Sitowisen tytäryhtiönä. Yrityksessä on 16 asiantuntijaa, jotka kaikki jatkavat tehtävissään. Kiinteä yhteistyö Sitowisen nykyisten Ympäristö ja kaupunkikehitys -toimialan asiantuntijoiden välillä käynnistyy välittömästi ja asiakashankkeita tullaan toteuttamaan yhtenä, moniosaavana tiiminä.

Lue lisää

Katso kaikki