Sitowise jatkoi kasvuaan ja laajensi toimintaansa Ruotsiin

"Tavoitteemme on saavuttaa 200 miljoonan liikevaihto vuonna 2022", sanoo Sitowisen toimitusjohtaja Pekka Eloholma.

Sitowise-konsernin kasvu jatkui vuonna 2019. Vuonna 2019 yrityksen pro forma -liikevaihto kasvoi 17,5 prosenttia nousten 159 miljoonaan euroon (135 M€).

Kannattavuus säilyi hyvällä tasolla ja käyttökate oli 12,9 % (12,5 %) liikevaihdosta. Konsernin asiantuntijoiden määrä kasvoi yli 1700 henkilöön. Sitowisen tavoitteena on olla alan vastuullisin kumppani hyvinvoivan elinympäristön rakentamisessa.

– Tavoitteemme on saavuttaa 200 miljoonan liikevaihto vuonna 2022. Viime vuoden kannattava kasvu sekä vuodenvaihteen vahva tilauskantamme vievät meitä kohti tätä tavoitetta. Erityisen tärkeää onnistumisemme kannalta on, että sekä asiakas- että henkilöstötyytyväisyytemme on hyvällä tasolla, sanoo toimitusjohtaja Pekka Eloholma.

Kasvumahdollisuudet vastuullisessa rakentamisessa

Sitowise-konserni panostaa liiketoiminnassaan vastuullisuuteen ja on asettanut strategiseksi tavoitteekseen olla alan vastuullisin kumppani hyvinvoivan elinympäristön rakentamisessa.

– Kasvu syntyy vastuullisuudesta. Sekä asiakkaidemme että ympäröivän yhteiskunnan tarve älykkäille, vastuullisuuteen pohjautuville konsultointi- ja suunnittelupalveluille lisääntyy jatkuvasti. Kaupungistuvassa yhteiskunnassamme, jossa ympäristökysymysten ratkaiseminen vaatii uudenlaista ajattelua, kiinteistö- ja rakennusalalla on keskeinen rooli. Me vaikutamme merkittävästi siihen, miten ihmiset elävät ja liikkuvat, mikä luo osaamisellemme kasvavaa kysyntää, Eloholma jatkaa. 

Laajentumista myös Ruotsin markkinoille

Sitowise-konserni laajentui vuonna 2019 Ruotsiin. Konserniin liittyi Tukholman, Göteborgin ja Uppsalan alueilla toimiva Byggnadstekniska Byrån Ab sekä Örebron alueella toimiva K&S Construct Ab. Yritysostojen kautta Sitowise-konserni sai 155 uutta rakennetekniikan suunnittelijaa.

– Lähdemme Ruotsissa vuoteen 2020 vahvasta asemasta niin rakennesuunnitteluosaamisen kuin maantieteellisen peiton osalta. Tavoittelemme kannattavaa kasvua rakennetun ympäristön suunnittelumarkkinassa sekä orgaanisesti että yritysostojen avulla.

Suomessa Sitowise vahvisti asemiaan kuudella yrityskaupalla muun muassa ympäristötutkimusten sekä sairaala- ja ammattikeittiösuunnittelun ja korkean rakentamisen suunnittelun alueilla.

Lue lisää

Katso kaikki