Senaatti ottaa harppauksen aurinkosähkön tuotannossa

Valtion toimitiloista ja kiinteistöistä vastaava Senaatti-kiinteistöt käynnistää aurinko-ohjelman ja kasvattaa aurinkosähkön tuotantoa seuraavina vuosina 20-kertaiseksi nykytasosta. Tavoitteena on hankkia vuoteen 2022 mennessä noin 50 uutta aurinkovoimalaa.

Senaatin nykyiset aurinkosähkövoimalat tuottavat pienehkön virastotalon sähkönkulutuksen verran vuodessa. Tavoitteena on nostaa tuotantoteho vuoteen 2022 mennessä viiteen megawattipiikkiin, eli 20-kertaistaa tuotanto.

Investointeja olemassa oleviin kiinteistöihin ja oletuksena uudisrakennuksiin

Aurinko-ohjelman mukaisesti jokaisessa uudisrakennushankkeessa ja merkittävässä korjauksessa toteutetaan aurinkosähköjärjestelmä, ellei sille ole selkeää estettä.

Lisäksi Senaatti investoi strategiakaudella vuoteen 2022 saakka vuosittain noin miljoona euroa olemassa olevien kiinteistöjen katoille toteutettaviin voimaloihin. Sijoituspaikkojen valinnassa huomioidaan kohteiden olosuhteet, jotta voimaloista saadaan paras mahdollinen hyöty.

Etusijalle näistä nousevat kohteet, joissa kiinteistöissä toimivat asiakkaat ovat kiinnostuneita uusiutuvan energian hyödyntämisestä.

Senaatilla on entuudestaan aurinkovoimaloita eri puolilla Suomea: eteläisin Hangossa ja pohjoisin Ivalossa. ‎Saatuja käyttökokemuksia tullaan hyödyntämään uusien voimaloiden hankinnassa ja ylläpidossa.

”Omien kokemustemme ja selvitystemme perusteella voidaan todeta aurinkosähkön olevan taloudellisesti kannattavaa. Aurinkosähkövoimaloiden toimittajia on Suomessa useita ja hintakehityksestä päätellen markkinat toimivat”, sanoo aurinko-ohjelman toteutuksesta vastaava Etelä-Suomen alueen talotekniikkaryhmän päällikkö Pasi Hyyppä.

Senaatti käyttää jo 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä – päästövähenemä yli 40 prosenttia

Senaatti-kiinteistöt on sitoutunut Suomen valtion päästövähennystavoitteisiin. Senaatin ylläpitämien kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä on onnistuttu vähentämään merkittävästi tehostamalla energiankulutusta, kasvattamalla uusiutuvien energianlähteiden käyttöä ja parantamalla tilatehokkuutta.

Senaatti-kiinteistöt osti vuonna 2018 kiinteistöihinsä 100 prosenttisesti uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköä. Lisäksi viime vuonna hankittiin puupelleteillä tuotettua, uusiutuvaa kaukolämpöä, joka kattoi 60 prosenttia pääkaupunkiseudun Senaatin ylläpitämien kiinteistöjen lämmityksestä.

2018 Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämän kiinteistökannan ominaishiilidioksidipäästöt laskivat 42 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

”Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii yhä määrätietoisempia toimia. Yhteiskuntavastuullisena toimijana haluamme omalla toiminnallamme edistää aurinkosähkön lisääntymistä”, sanoo Senaatin yhteiskuntavastuusta vastaava operatiivinen johtaja Juha Lemström.

Jätä kommentti

*

*