Senaatti-kiinteistöt rakentaa uuden poliisiaseman Kuusamoon

Hankkeessa hyödynnetään erityisesti pienemmille poliisiasemille suunniteltua modulaarista poliisitalomallia, joka mahdollistaa hankkeen toteutuksen nopeammin, joustavammin ja kustannustehokkaammin.

Senaatti-kiinteistöt rakentaa uuden poliisiaseman Kuusamon keskustan läheisyyteen Rajavartiolaitoksen alueelle Rajamiehenladulle.

Poliisitalokonseptin mukaan rakennettava poliisiasema vastaa paremmin poliisin nykyistä tilantarvetta ja käyttöä sekä mahdollistaa tulevaisuuden tilamuutostarpeet paremmin. Uuden poliisiaseman on tarkoitus avata ovensa 1.1.2023.

Kuusamoon rakennetaan toimintaa tukevat, terveelliset ja turvalliset uudet toimitilat. Uuden poliisiaseman rakentaminen alkaa alustavan aikataulun mukaan kesällä 2021 ja urakoitsija valitaan keväällä. Vuokrasopimukselle on saatu valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan puolto.

Uudet tilat mahdollistavat joustavasti tilojen muutokset tulevaisuudessa esimerkiksi työntekijöiden määrän lisääntyessä nykyisestä noin 40 työntekijästä. Työtiloissa on hyödynnetty osin monitilamallia, jossa on huomioitu ryhmä- ja neuvottelutilat sekä rauhallisempia vetäytymistiloja. Lisäksi Kuusamoon tulee ampumarata ja vapautensa menettäneille rakennetaan tilat uudella moduuliputkaratkaisulla. Moduuliputkat ovat siirrettäviä, joten putkatilatarpeiden muuttuessa ne voidaan ottaa uusiokäyttöön toisella poliisiasemalla.

Uusi poliisiasema sijoittuu Rajavartiolaitoksen toimintojen läheisyyteen, jonka myötä saavutetaan merkittäviä synergiaetuja mm. koulutus- ja kalustoyhteistyöstä, ampumaradan käytöstä, yhteispartioinnin järjestelyistä ja yhteisistä turvallisuusvaatimuksista alueella. Lisäksi aluetta kehitetään rakentamalla uusi tieliittymä, josta poliisi pääsee helpommin ja turvallisemmin lähtemään liikkeelle hälytystehtäviin. Alueelta on myös hyvä yhteys keskustaan ja Rukan matkailukeskukseen.

Hanke toteutetaan poliisin ja Senaatin yhteistyöllä laatiman poliisitalokonseptin mukaan ja siinä hyödynnetään erityisesti pienemmille poliisiasemille suunniteltua modulaarista poliisitalomallia. Se mahdollistaa hankkeen toteutuksen nopeammin, joustavammin ja kustannustehokkaammin.

– Äänekoskelle valmistuu keväällä 2021 vastaavalla mallilla rakennettu poliisiasema, joten olemme pystyneet hyödyntämään käyttökokemuksia myös sieltä, kertoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Juha Keränen.

Uuden poliisiaseman on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Uki-Arkkitehdit Oy.

 

Lue lisää

Katso kaikki