Sähköpaloissa kuoli viime vuonna 24 ihmistä

Sähköön liittyviä tulipaloja tai palonalkuja tapahtui Suomessa viime vuonna yhteensä 2460. Kuolonuhreja vaatineita sähköpaloja oli 20, joissa menehtyi 24 ihmistä.

Sähköpalokuolemien määrä väheni vuosina 2011–2013, mutta viime vuonna onnettomuuksien määrä palautui vuoden 2010 tasolle.

Sähkölaitteista johtui 1700 paloa, ja niistä puolet sai alkunsa liedestä tai uunista. Tulipaloja aiheuttaneita sähkölaitteita ovat liesien ja uunien lisäksi esimerkiksi valaisimet (213), pyykinpesukoneet (100), mikroaaltouunit (83), kiukaat (79) ja kylmälaitteet (61). Liesipalon syynä oli useimmiten lieden unohtuminen päälle ruuanlaiton yhteydessä.

Valaisimista lähtöisin olevat palot liittyivät yleisimmin loisteputkivalaisimiin tai peitettyihin, pudonneisiin tai kaatuneisiin valaisimiin. Kiuaspaloissa pyykin kuivattaminen kiukaan yläpuolella tai kiukaalle kuulumattomat esineet olivat tavallisimpia palon aiheuttajia.

”Sähkölaitteesta alkaneen palon syynä on useimmiten ihmisen toiminta, kuten huolimattomuus, käyttö- ja asennusohjeiden tai huollon laiminlyönti, ja näistä johtuva laitteen vaurioituminen. Sähköpalo voi myös johtua asennusvirheestä. Sähköpaloja voi ehkäistä, kun käyttää sähkölaitteita oikein ja huolehtii niiden kunnossapidosta sekä jättää asennukset ja laitteiden korjaukset ammattilaisille”, opastaa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ylitarkastaja Jukka Lepistö.

Sähköiskukuolemia on ollut vuosittain 1–3, ja määrä on pysynyt samana parikymmentä vuotta. Viime vuonna kaksi henkilöä menehtyi sähköiskun seurauksena. Tukesin tietoon tuli 84 sähkötapaturmaa, joiden uhreista 32 oli sähköalan ammattilaisia.

Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia on tapahtunut liikuttaessa luvattomasti junaradoilla tai varomattomasti avojohtojen läheisyydessä. Sähköiskun voi aiheuttaa hiilikuituisen onkivavan tai ajoneuvon puomin osuminen avojohtoon.

Sähköiskuun ei tarvita aina edes kosketusta, sillä sähkö ”hyppää”. Tämän vuoksi avojohtojen lähellä on noudatettava erityistä varovaisuutta ja huolehdittava riittävistä suojaetäisyyksistä.

”Sähkötapaturmia sattuu myös kotona ja puutarhassa, jolloin syynä ovat usein vioittuneet sähkölaitteet, väärin kytketyt jatkojohdot tai laitteiden väärinkäyttö. Myös omatoimiset sähköasennukset tai itse korjatut sähkölaitteet aiheuttavat vaaratilanteita ja onnettomuuksia. Kiinteitä sähköasennuksia ja sähkölaitteiden korjauksia saavat tehdä ainoastaan sähköalan ammattilaiset”, muistuttaa yli-insinööri Harri Westerlund.

Lue lisää

Katso kaikki