Sähkön riittävyys Suomessa aiempaa epävarmempaa tänä talvena – Lyhyet sähkökatkot mahdollisia

Kuva: Pixabay

Energiavirasto odottaa sähkötehon riittävän talvikaudella suurimman osan ajasta. Talven tehotilanne sisältää kuitenkin monia epävarmuuksia, joten sähkön tuotanto- ja tuontikapasiteetti ei välttämättä aina riitä kattamaan sähkön kysyntää, kertoo Energiavirasto tiedotteessaan.

Energiavirasto arvioi lyhytaikaisen sähköpulan mahdolliseksi talvella 2022–2023, mutta pitää todennäköisyyttä pitkittyneelle sähköpulatilanteelle pienenä. Kotimainen käytettävissä oleva sähkön tuotantokapasiteetti ja siirtoyhteydet naapurimaihin riittävät yhdessä kattamaan arvioidun sähkötehon tarpeen valtaosan talvesta.

Marginaalit sähkön tarjonnan ja kysynnän tehotasapainon saavuttamiseksi ovat aiempaa pienemmät. Talven tehotilanteeseen riskejä aiheuttavat epävarmuudet kotimaisessa käytettävissä olevassa sähkön tuotantokapasiteetissa, naapurimaista saatavissa olevan tuontisähkön määrässä sekä sähkön kysynnässä. Useat samanaikaiset vikaantumiset kotimaisessa tuotantokapasiteetissa tai siirtoyhteyksissä voivat johtaa sähköpulaan lyhyelläkin varoitusajalla.

Kotimaan sähkön tuotantokapasiteetissa suurin epävarmuus liittyy Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön käyttöönottoon. Laitoksen arvioidaan olevan kaupallisessa käytössä aikaisintaan tammikuun 2023 lopulla. Toisaalta sähkötehon riittävyyteen tuo helpotusta laitoksen osateholla suoritettavat koekäytöt, jotka Teollisuuden Voiman arvion mukaan voisivat jatkua joulukuussa 2022. Vuoden 2022 aikana muutoksia sähkön tuotantokapasiteetissa on tapahtunut lähinnä tuulivoimassa. Uutta tuulivoimakapasiteettia on Energiavirastolle toimitettujen ilmoitusten mukaan otettu tämän vuoden aikana käyttöön noin 600 megawattia, ja vuoden loppuun mennessä kapasiteetti kasvaa edelleen 1200 megawatilla.

Naapurimaista saatavilla olevan tuontisähkön määrään sisältyy myös epävarmuuksia. Haasteita sähkötehon riittävyydessä voi ilmetä erityisesti, jos Suomen huippukulutus ajoittuu samaan ajankohtaan Ruotsin kanssa. Ruotsin omaa tehotilannetta heikentää muun muassa Ringhals 4 -ydinvoimalaitoksen tammikuun 2023 loppuun saakka kestävä huolto.

Tarpeetonta sähkönkäyttöä vältettävä kulutushuippujen ajan

Kylmänä talvipäivänä sähkön kulutushuipuksi on arvioitu noin 14 400 megawattia. Kotimaista markkinaehtoista tuotantokapasiteettia on arvioitu tällöin olevan käytettävissä yhteensä noin 11 300 megawattia. Tämä ei sisällä Olkiluoto 3 -laitosta. Sähkön kysynnän kattamiseksi kulutushuipun aikaan Suomi tarvitsee noin 3 100 megawattia tuontisähköä, mikäli Olkiluoto 3 -laitoksen kapasiteetti ei ole käytettävissä. Siirtoyhteyksillä tuontikapasiteettia naapurimaista Suomeen on yhteensä noin 3 400–3 700 megawattia.

Energiavirasto pitää tärkeänä, että sähköpulan ja sähkönjakelun keskeytysten välttämiseksi kaikki suomalaiset välttäisivät omatoimisesti tarpeetonta sähkönkulutusta arvioituina huippukulutusajankohtina. Näitä ovat tyypillisesti talviarkipäivien aamutunnit klo 8–10 sekä iltapäivän tunnit klo 16–18.

Lue lisää

Katso kaikki