Sähköistysalalla palkittiin ansioituneita

Tänä vuonna annettiin neljä hopeista ja kaksi kultaista ansiomerkkiä.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n järjestämä Sähköurakoitsijapäivät on sähköisen talotekniikan toimijoiden tärkein vuosittainen tapahtuma. Tapahtumassa palkittiin sähköistysalan aktiivisia toimijoita jakaen ansiomerkkejä. Tunnustukset jakoi STUL:n hallituksen puheenjohtaja Jussi Kuusela.

Hopeinen ansiomerkki Pirkko Harsia
Tekniikan lisensiaatti
Lehtori, yliopettaja, osastonjohtaja ja koulutuspäällikkö Tampereen Ammattikorkeakoulu TAMK

Pirkko Harsia on poikkitieteellisen talotekniikkakoulutuksen uranuurtaja ja väylätekniikan täydennyskoulutuksen ensimmäinen käynnistäjä Suomessa (LON, EIB, KNX) 1990-luvulla. Hän on koulutuksen ja nuorison puolestapuhuja, joka ottaa mielellään ja terävästi kantaa sähköisen talotekniikka-alan asioihin.

Harsian omistautuminen alalle on konkretisoituu myös lukuisina asiantuntijatehtävinä. Harsia edistää alaa muun muassa perustamansa STUL:n Korkea-asteen oppilaitosryhmän puheenjohtajana. Hän osallistuu myös Sähköturvallisuuden Neuvottelukunnan, Standardisoimiskomitea SK 64:n ja FinZEB:n toimintaan.

Harsia toimi yrittäjänä sähköurakointia ja sähkösuunnittelua tarjoavassa yrityksessään vuosien 1982-1989 aikana.

Hopeinen ansiomerkki Tauno Hovatta
Tietoliikenneinsinööri, MBA 
Pääarvioija – ja yritysarviointi SETI Oy

Tauno Hovatta on SETI:stä myönnettävien Tele-, turva- ja RAU-pätevyyksien sekä TU-sertifiointipalveluiden kehittäjä ja ylläpitäjä. SETI:n pää- ja yritysarviointityön lisäksi hän toimi Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry:n toiminnanjohtajana vuosien 2007-2018 ajan.

Hovatta on ansioitunut tietoliikenne- ja satelliitti- sekä antennitekniikan kouluttaja ja ammattijulkaisujen kirjoittaja.

Hopeinen ansiomerkki Olli Matsson
Sähköinsinööri
Yrittäjä, AUS-Sähkön perustaja ja omistaja vuodesta 1988

Olli Mattsson on alueosastoaktiivi, joka on toiminut Uudenmaan alueosaston johtokunnassa parikymmentä vuotta ja puheenjohtajanakin jo 4 vuotta. Mattsson on aina valmis laittamaan itsensä likoon yhteisen asian puolesta.

Hopeinen ansiomerkki Juha Salmi
Valtiotieteen maisteri

Juha Salmen jo 1970-luvulla alkaneeseen työuraan sisältyy kiinteistö- ja rakentamisalan viestintätehtäviä lukuisissa eri yrityksissä. Vuonna 1992 hän perusti oman perheyhtiön nimeltä Image Builder, joka tarjosi monipuolisesti viestinnän palveluja, kuten muun muassa: monikanavaiset viestintäprojektien toteutukset, asiakas- ja tiedotuslehdet sekä tapahtumajärjestelyt ja -juonnot.

Salmi on ollut mukana tekemässä 1000 yksittäistä TV-ohjelmaa ja 10 TV-sarjaa rakentamisalasta; näistä tunnetuin lienee Remontti-Reiska. Juha Salmi on niin ikään Asuntomarkkinat-tapahtuman puuhamies.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton kanssa Salmi on tehnyt yhteistyötä jo vuodesta 2003 mm. toimien Sähköurakoitsijapäivien juontajana. Salmi tuo aktiivisesti esiin sähköistysalaa sen puolestapuhujana monissa tilaisuuksissa, ohjelmissa, julkaisuissa jne.

Kultainen ansiomerkki Tarja Hailikari
KTM, varatuomari
Toimitusjohtaja

Sähköteknisen Kaupan Liitto STK ry:ä jo 20 vuotta johtaneen Tarja Hailikarin ansiot sähköistysalan edistämisessä ovat moninaiset. Tarjan aikaansaannoksiin kuuluu mm. Sähkönumerot.fi -palvelun perustaminen ja kehittäminen sekä yleisesti sähköistysalan tuotetietoprosessien kehittäminen.

Laajasti verkostoitunut Hailikari on sähköistysalan aktiivinen promoottori monella tavalla. Hän käynnisti Hyvinvointia Sähköllä -hankkeen ja kehittää sitä menestyksekkäästi eteenpäin.

Ennen STK:n toimitusjohtajuutta Hailikari ehti työskennellä SAP R3-konsulttina, kaupallisjuridisena konsultoijana Valtion hankintakeskuksessa (nyk. Hansel) sekä muun muassa kaupallisena sihteerinä Merivoimien Esikunnassa.

Hailikari on jo pitkään ollut sähköautoilija. Oman sähkön pientuotannon hän käynnisti vuonna 2013 asennuttamalla aurinkopaneeleja Tammisaaren saaristossa sijaitsevalle vapaa-ajan asunnolleen.

Kultainen ansiomerkki Olli-Heikki Kyllönen
Diplomi-insinööri
Senior Advisor

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:ä vuodesta 2004 alkaen luotsannut Olli-Heikki Kyllönen valmistui diplomi-insinööriksi teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1982. Hän on taustatyönsä perusteellisesti tekevä, tilastoja rakastava sähkön puolesta puhuja. Hän toimii monella foorumilla tuoden esiin sähkön tärkeyttä ja puhtautta maamme hyvinvoinnin edistäjänä.

Valmistumisensa jälkeen Kyllönen työskenteli sekä sähkötukkukaupan että sähkölaitteita valmistavan teollisuuden näköalapaikoilla mm. ABB:n, SLO:n ja Nokia Kaapelin palveluksessa. Vuonna 2004 hänet kutsuttiin vetämään STUL:n toimintaa.

STUL:n toimitusjohtajuus sisältää Sähköinfonkin toimitusjohtajuuden sekä lukuisan määrän erilaisia luottamustehtäviä sähköistysalan yrityksissä ja järjestöissä.

Kyllösen 15 vuotta kestäneen toimitusjohtajuuden aikana STUL:n vaikutuskenttä on laajentunut, monipuolistunut ja kansainvälistynyt mm. HeadPowerin ja Vastuu Groupin osakkuuksien sekä Euroopan sähköurakoitsijajärjestön AIE:n erittäin aktiivisen jäsenroolin kautta.

Kehittämispalkinto insinööri Kari Kalevalle

Sähköurakoitsijapäivillä julkistettiin myös Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö SKT:n kehittämispalkinnon saaja. Hän on Senior Advisor Kari Kaleva. Palkinnon jakoi Senior Advisor, Tiklin sähköasennusalan rahaston hoitokunnan jäsen Olli-Heikki Kyllönen. Palkinnon suuruus on 3 000 euroa ja se on myönnetty rahaston varoista.

Kari Kaleva. Kuva: Granlund

Kari Kaleva on koko mittavan sähkösuunnittelu-uransa ajan ollut mukana kehittämässä sähköistysalan suunnitteluprosessia ja koko sähköistyksen hyvää hankintaprosessia.

Insinööriksi kouluttautunut ja sen jälkeen useita alan pätevyyksiä hankkinut Kaleva aloitti uransa sähkötyönjohtajana, eteni vanhemmaksi sähkösuunnittelijaksi, edelleen suunnitteluryhmän johtajaksi ja sen jälkeen Grandlund Oy:n varatoimitusjohtajaksi. Kaleva työskentelee edelleen Granlundilla Senior Advisorina.

Kehittämispalkinnon jakaja Olli-Heikki Kyllönen, palkinnon saaja Kari Kaleva ja Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön asiamies Inka-Liisa Ahokas.

Kaleva on ollut ratkaisevassa roolissa useissa alan merkittävissä kehitysprojekteissa ja -hankkeissa, joissa on tuotettu sähköistysalalle hyödyllisiä työkaluja, ohjeistoja ja suosituksia sekä muita tietotuotteita.

Kalevalla on paraikaa vedettävänään hanke, jossa kehitettään rakentamisen alkuvaiheeseen sopivaa määräarviopohjaista urakkalaskentamateriaalia. Hankkeessa haetaan järkevää mallia, jolla urakoitsijan valinta saataisiin tehtyä määräpohjalta ja toteutussuunnitelmia voitaisiin tehdä rinnan rakennusvaiheen kanssa.

Kehityshankkeiden toteuttamisen lisäksi Kaleva on arvostettu ja haluttu luennoitsija ja kouluttaja lukuisissa alan tilaisuuksissa ja seminaareissa. Varsinaisessa päivätyössään Kari Kalevalla on ollut ratkaiseva rooli Granlund Oy:n kehittymisessä yhdeksi sähkösuunnittelun ehdottomista edelläkävijäyrityksistä Suomessa.

Kalevan intohimo sähköistysalaan näkyy myös lukuisissa järjestötehtävissä. Kaleva on ollut kahteen otteeseen Sähkösuunnittelijat NSS ry:n hallituksen jäsen. Sähkösuunnittelijoiden pätevyyslautakunnassa hän työskenteli 10 vuoden ajan sekä  vuoden 2018 loppuun asti SKOL ry:n Talotekniikkatoimikunnan jäsenenä.

Jätä kommentti

*

*