Sähköinen talotekniikka avaa tietä energian säästöön

Rakennusten energiatehokkuutta voi parantaa ratkaisevasti sähköisellä talotekniikalla kuten ilmanvaihdon, valaistuksen ja lämmityksen ohjauksella. Energiaa säästäviä ratkaisuja on tarjolla, mutta niiden käyttöönotto etenee hitaasti.
Yli 200 alan vaikuttajaa kokoontui jakamaan näkemyksiään Suomi Energiatehokkaaksi -seminaariin, jonka järjestäjinä toimivat Suomen Sähkötukkuliikkeiden Liitto ry (SSTL) ja Sähkösuunnittelijat NSS ry. Tapahtuma oli jatkoa vuosi sitten pidettyyn Kuinka sähköala pelastaa maailman -seminaariin, jonka teema oli ilmastonmuutos.
Johtava asiantuntija Kimmo Rautiainen Motivasta totesi uusien rakennusmääräysten pienentävän lämmitysenergian tarvetta ja nostavan valaistuksen ja laitteiden käyttämän sähkön osuutta energiankulutuksessa. Nykyisen rakennuskannan suurta säästöpotentiaalia saadaan käyttöön mm. energiakatselmointien ja energiatehokkuussopimusten avulla.

Omistajan, energiakatselmoijan ja suunnittelijan näkökulmista pidetyt esitykset nostivat esiin tarpeen nähdä ja ohjata kiinteistön energiankäyttöä kokonaisuutena. Energiatavoitteita asetettaessa tulee huomioida myös rakennuksen käyttötarpeet ja taloudelliset mahdollisuudet. Parannustoimien vaikutus tulee todentaa mittauksilla niin säästyneenä energiana kuin rahana.

Sähköalan asiantuntijoiden puheenvuoroissa esiteltiin käytännön esimerkein koko kiinteistön kattavaa energiankulutuksen seurantaa ja ohjausta. Järjestelmällinen eri osa-alueiden parantaminen voi johtaa huomattaviin säästöihin ja lyhyisiin takaisinmaksuaikoihin. Esimerkeiksi sopivat ilmanvaihdon tarpeenmukainen ohjaus taajuusmuuttajalla ja valaistuksen ohjaus läsnäolo- ja päivänvalotunnistimilla.

Loppupaneelissa etsittiin keinoja, joilla sähkötarvikkeiden toimitusketju voi yhdessä lisätä energiaa säästävien ratkaisujen käyttöönottoa. Sähkön etu on tarkka mitattavuus, jolla säästöt voi osoittaa. Hankintapäätösten tekijöille tulisikin esittää selkeitä esimerkkejä toteutetuista parannuksista ja niiden tuottamista hyödyistä. Tämä kannustaisi toteuttamaan energiakatselmusten suosituksia nykyisissä rakennuksissa sekä toteuttamaan uudisrakennuksiin suunnitellut sähköistysratkaisut täysimittaisina.

Suomi Energiatehokkaaksi -seminaarin loppupaneeli pohti, kuinka energiaa säästävien sähköistysratkaisujen käyttöönottoa voisi lisätä. Osallistujat vasemmalta: kehitysjohtaja Erkki Aalto / Rakli, johtava konsultti Eero Erkiö /Pöyry Building and Services, toimitusjohtaja Tapio Jouhki / SLO, toimitusjohtaja Juha Lounatvuori / Pohjois-Suomen Sähkö, markkinointijohtaja Juha Majamäki / Draka, toimitusjohtaja Timo Tenninen / Insinööritoimisto Lausamo. Oikealla paneelin puheenjohtaja toimitusjohtaja Tarja Hailikari / SSTL.
Kuva: SSTL / Jorikuva

Lue lisää

Katso kaikki