Ruotsin sähkö- ja LVI-urakoitsijajärjestöt yhteen

Ruotsissa tehtiin toukokuussa historiaa Tanskaa seuraten. Miten käy Suomessa?

Toukokuun 19. päivä jää historiaan ruotsalaisten talotekniikkaurakoitsijoiden järjestökentässä. Silloin päättivät sähköalaa edustava EIO ja LVI-alaa edustava VVS Företagen ottaa lopullisen askeleen kohti yhteistä työnantaja- ja toimialaliittoa.

”Nyt olemme vihdoin maalissa. Tuntuu fantastisen hyvältä, että olemme päässeet näin pitkälle ja voimme luottamuksella rakentaa tulevaisuutta”, totesi Installatörsföretagenin, eli uuden Asentajaliiton puheenjohtaja Anders Mattsson, kun historiallinen päätös oli tehty.

Myös EIOn hallituksen puheenjohtaja Thomas Carlsson kuvasi päätöstä historialliseksi. ”Yhdessä muodostamme vahvan ja kilpailukykyisen liiton, mikä tekee ison eron tulevaisuudessa.”

Yhdistyksissä on jäseniä reilut 3600 yritystä, joiden palkkalistoilla on lähes 50 000 työntekijää, jotka toimivat LVI-, sähkö-, kylmä- ja tietoliikennetekniikan sekä teknisen eristämisen sektoreilla. Fuusion myötä uudesta järjestöstä muodostuukin yksi Ruotsin elinkeinoelämän suurimmista toimijoista.

Uuden järjestön toimitusjohtajaksi valittu Jan Siezing painottaa, että yhdistyminen on välttämätöntä alan kehitykselle tulevaisuudessa. ”Tekniikka kehittyy kiihtyvällä vauhdilla. Näemme, että toimialamme yhdistyvät joka tapauksessa ja meidän on järjestöinä sopeuduttava siihen. Yhdistymisen myötä olemme kilpailukykyisiä aivan uudella tavalla.”

Vieraillessaan reilua viikkoa aiemmin LVI-Tekniset Urakoitsijoiden, Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton ja Sähkötekniset työnantajien järjestämässä Talotekniikka-aliurakoitsijasta päätoteuttajaksi -seminaarissa Siezing kertoi, että järjestöfuusiota yritetään Ruotsissa nyt kolmatta kertaa. Päätavoitteena ja ajavana voimana on saavuttaa talotekniikalle vahvempi asema etenkin rakentajiin nähden. Lisäksi alaa vaivaa Ruotsissa vakava työvoimapula.

”Suurin päänsärkymme on henkilöstöpula, sillä työttömyys on pudonnut alle yhden prosentin. Se stimuloi mustaa pörssiä. Kun vahvistumme, myös asennustoimialasta tulee entistä houkuttelevampi työnantaja.”

Pitkä tie

Alkujaan idea urakoitsijaliittojen yhdistämisestä pohjoismaisella foorumilla tuli nimenomaan Ruotsista, ja on sitä pähkäilty Suomessakin. Tanskassa se kuitenkin toteutettiin ensimmäisenä, vaikka se vei kymmenen vuotta. Ruotsalaiset puristivat fuusion pakettiin viidessä vuodessa.

Siezing korostaa, että Ruotsissakin aihe herättää vahvoja tunteita. Siksi sen enempää järjestökulttuuria kuin taloudellisia seikkojakaan ei saa aliarvioida.

LVI-TU:n toimitusjohtaja Jari Syrjälä muistelee, että Suomessa on koettu samaa. Vasta kolmas kerta vuonna 2002 päätyi onnistumiseen, kun silloinen Vesi- Lämpö- Ilmastointiurakoitsijaliitto VeLU ry ja LVI-Urakoitsijat ry yhdistyivät. Hän korostaa, että samanlaista fuusiota kuin Ruotsissa ei olla käynnistämässä Suomessa.

Talotekniikkaliiton puitteissa tätäkin yritettiin, mutta liitto syntyi rampana, kun STUL jättäytyi siitä pois. Historia on kuitenkin opettanut, että yhteistyö olisi hyvästä – ja tulevaisuudessa välttämätöntä.

”Kyllä kaikkiin kysymyksiin on ratkaisut löydettävissä, mutta aika ei välttämättä ole vielä kypsä. Ainakaan mahdollista fuusiota ei pidä käynnistää työehtosopimuksilla. Edunvalvonnan hajanaisuus johtaa kuitenkin siihen, että alamme ei saa ääntään kuuluviin. Samanaikaisesti olemme työmailla vajonneet sivu-urakoitsijoista alisteisiksi.”

STUL:n toimitusjohtaja Olli-Heikki Kyllönen huomauttaa, että liitot toimivat eri kokoluokissa. Hän ei myöskään usko kustannussäästöihin, mutta uskoo vaikuttamisen olevan tehokkaampaa keskitetymmällä järjestörakenteella.

LVI-TU:n hallituksen puheenjohtaja Ville Hälisen mukaan tässä ollaan isojen asioiden äärellä. Nyt olisi jo aika nousta rakentajien hierarkiassa alistetusta päätoteuttajaksi.

”Alalla on nähtävissä virkistymistä, ja myös arvostus työmailla on kasvussa. Valitettavasti rakennuttajien ammattitaito ei ole kulkenut samaa rataa kuin Euroopassa yleisesti.”

teksti Heikki Heikkonen

Lue lisää

Katso kaikki