Ruokaa auringon voimalla

Aurinkovoiman teknologinen kehitys on parantanut paneelien hyötysuhdetta ja voimaloiden tehoa.

Kuva: Atrian uusien aurinkopaneelien tuottama sähkövirta kulkee kahdessa sarjassa. Kun alemmat paneelit ovat varjossa, ylemmät lataavat energiaa. Talotekniikka-lehti vieraili Atrian aurinkovoimalassa huhtikuussa, kun maassa oli vielä lunta. Kuva: Outi Rantala.

Seinäjoella Atrian Nurmon tehtaalla tämä todettiin käytännössä, kun aurinkovoimalan laajennus lähes tuplasi tehon. Atrian aurinkovoimalan laajennus valmistui juuri ennen kesän grillaussesonkia. Voimala on kytketty tehdasverkkoon maaliskuun alkupuolella.

– Tehdasalueen takaa raivattiin metsää ja rakennettiin kenttä 9 000 uudelle aurinkopaneelille. Samaan aikaan laajennettiin tehdasta, Atrian tekninen johtaja Eero Yliselä kertoo.


Alueelle rakennettu uusi siipikarjatehdas toimii entistä laajemmalla tuotantokapasiteetilla, joten energiantuotannon lisääminen oli tarpeen.

– Uusi tehdas lisää sähköntarvetta ja sähköliityntäkapasiteettia on jouduttu nostamaan verkon suunnasta.
Uudet aurinkopaneelit liitettiin tehdaslaajennuksen energiaverkkoon. Aurinkovoimalan laajennuksen vuoksi tehdasverkkoon ei tarvinnut tehdä muutoksia.


– Uusi tehdas vaatii omat muuntamonsa. Uusi tehdas lisää sähköntarvetta, ja sähköliityntäkapasiteettia on jouduttu nostamaan verkon suunnasta, kuvailee projektipäällikkö Juho Lasonen Solarigo Systemsiltä, joka on toimittanut järjestelmän ja vastaa aurinkovoimalan huollosta.

Käytössä 31 000 paneelia

Ensimmäiset aurinkopaneelit on asennettu Atrian alueelle vuonna 2018.

– Kokonaisuuteen kuuluu laajan aurinkopaneelipuiston lisäksi tehdasalueen 10 pienempää kenttää, Yliselä sanoo.


Nämä 22 000 aurinkopaneelia maa- ja kattoasennuksina vastaavat noin 5 000 megawattitunnin vuotuista sähköntuotantoa. Laajennus lähes kaksinkertaisti tehon, sillä uudet paneelit tuottavat yli 4 000 megawattituntia sähköä. Laajan tehdaskokonaisuuden vuotuisesta sähkön kokonaiskulutuksesta se on kahdeksan prosenttia.


Yliselä pitää aurinkovoimalan laajentamista kahdella tavalla kannattavana.


– Ei näitä harrastukseksi rakenneta. Kaiken kaikkiaan tämä on ollut kannattava investointi niin ympäristön kuin liiketaloudenkin kannalta, hän sanoo.


Atrian tavoitteena on lisätä vastuullisen energian käyttöä, joten aurinko- ja tuulivoima kiinnostavat.

– Aikanaan aurinkovoimaan lähdettiin uutuusnäkökulmasta. Atria testautti silloin eri tekniikoita, kallistuskulmia ja asennustapoja, joten nyt ei tällaista työtä tarvinnut tehdä. Uusimman laajennuksen lähtökohta olikin vakiintuneen tekniikan laajentaminen, Yliselä toteaa.


Hän on ollut tyytyväinen aurinkovoimalan toimintaan ja tekniikkaan.

– Voimala on täyttänyt odotukset täysin.

Atrian tavoittelemaan hiilineutraaliin ruokaketjuun on vielä matkaa.


– Meidän täytyy vähentää oman teollisen toimintamme hiilidioksidipäästöjä eri toimilla. Uusiutuva energia on yksi avain siihen, Yliselä sanoo.

Uudenaikainen teknologia

Atrian tehtaan aurinkoenergiantuotantoon on perustettu erillinen yhtiö Nurmon Aurinko Oy, jonka Atria Oyj ja Solarigo Systems Oy yhdessä omistavat. Solarigon Pirkkalan toimistossa työskentelevä Juho Lasonenvastasi projektin kokonaistoteutuksesta.


– Atrian sähkönkäyttö oli projektin lähtökohta, sillä aurinkovoimalan mitoitus perustuu tehtaan sähkönkulutukseen. Kaikki aurinkosähkö pyritään käyttämään uudessa siipikarjatehtaassa, jotta verkkoon syötettävää sähköä jäisi mahdollisimman vähän. Kun puhutaan uudisrakennuksesta, oli jo suunnitteluvaiheessa huomioitu aurinkovoimalan liittäminen, joten aurinkovoimalan rakentamiselle oli valmiiksi kapasiteettia.


Laajennusosan aurinkopaneelit ovat uusinta bifacial-tekniikkaa, eli ne ovat kaksipuolisia.


– Paneelin takapuolella on lasi, josta auringon heijastussäteily pääsee läpi, jolloin tuottoa on saatu parannettua. Vuonna 2018 asennettuihin paneeleihin verrattuna uudet paneelit tuottavat noin 30 prosenttia enemmän energiaa neliötä kohden.


Bifacial-tekniikka on suhteellisen uutta Suomessa.


– Vuonna 2022 Suomeen on tullut ensimmäisiä voimaloita tällä tekniikalla. Atrian voimala on ollut käyttöönottohetkellä Suomen suurin, Lasonen kertoo.


Hän kuvailee aurinkovoimalan toimintaperiaatetta näin:


– Voimala muuttaa auringon säteilyenergiaa tasasähköksi, joka johdetaan inverttereihin. Invertterit muuntavat paneeleitten tuottaman tasasähkön vaihtosähköksi. Kun puhutaan teollisesta sähköverkosta, joka Atrian tehdaskin on, se on keskijänniteluokassa, mikä on esimerkiksi 20 kilovolttia. Siksi invertterien jälkeen pitää olla muuntaja, joka muuntaa pienjännitteen keskijännitteeksi. Aurinkovoimalamuuntamolta liitytään keskijännitekaapelia pitkin Atrian tehdasverkkoon.

Aurinkovoiman hyötyjä

Aurinkovoimalan käyttöikä on pitkä, Lasosen arvion mukaan ainakin 30–40 vuotta. Aurinkovoimala itsessään on huoltovapaa, sillä liikkuvia osia ei juuri ole.

– Kustannukset ovat vuositasolla maltilliset, koska huolto ei vaadi jatkuvaa paikan päällä operointia.

Hän arvioi, että tällä hetkellä aurinkovoimalat maksavat itsensä takaisin noin 7–12 vuodessa, nykyisillä sähkön hinnoilla jopa aikaisemmin.

Aurinkopaneelit ovat kehittyneet koko ajan tehokkaammiksi.

– Paneelihyötysuhde eli se, millä paneeli muuttaa auringon säteilyn energiaksi, on hieman yli 20 prosenttia. Paneelien hyötysuhde kasvaa tulevaisuudessa ja tehokkuus paranee. Hyötysuhde voi parantua joitakin prosenttien kymmenesosia vuodessa. Pinta-alasta saatava energiamäärä kasvaa – se on se kehityssuunta, mihin aurinkovoimalat ovat menossa, Lasonen ennakoi.

Invertteriteknologian kehityksen myötä myös verkko on vakaampi eli häiriöitä tulee yhä vähemmän. Lasonen tietää, että aurinkoenergia kiinnostaa nykyään myös taloudellisesta näkökulmasta.

– Aurinkosähköalalla on nähty, että aurinkosähkön hinta alkaa olla kilpailukykyinen verkosta ostettuun energiaan verrattuna.

Lue lisää

Katso kaikki