RIL-Palkinto Lighthouse Joensuulle

Toiselle sijalle ylsivät Helsingin Telakkaranta – Euroopan kemikaalivirasto sekä Tikkurilankosken padon purkaminen ja kosken kunnostaminen.

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin tunnustuspalkinto – RIL-Palkinto 2019 – on myönnetty 14-kerroksiselle puukerrostalo Lighthouse Joensuulle.

Kansanedustaja, diplomi-insinööri Juha Sipilä korosti valintaperusteissaan, että Lighthouse Joensuu edustaa maailman korkeimpana terästankojäykisteisenä puurakennuksena ja Suomen korkeimpana puukerrostalona insinööriosaamisen uraaurtavimpaa kärkeä.

”Työmaalla, rakentamisen aikana on kehitetty esimerkiksi täysin uudenlaisia rakennus- ja paloteknisiä ratkaisuja. Kohde edustaa erittäin rohkeaa loikkaa puurakentamisessa ja siihen liittyvässä osaamispääoman kehittämisessä”, Juha Sipilä sanoo.

”Puurakentamisella on tulevaisuudessa myös erityinen rooli hiilineutraalissa taloudessa. Tässä rakennuksessa puuta käytettiin muhkeat 2 500 kuutiometriä.”

Sipilä mainitsee Lighthouse Joensuun ansioksi myös rakentamisen kuivaketjun hallinnan. Kerrokset rakennettiin tontilla sijainneessa teltassa, mistä elementit nostettiin ylös kerros kerrallaan kuivana päivänä. Väliaikainen katto nostettiin heti uuden kerroksen päälle.

Hän uskoo rakennuksen toimivan lisäksi suomalaisen puurakentamisosaamisen vienninedistäjänä, sillä se on jo nyt herättänyt laajaa kansainvälistä kiinnostusta.

”Vierailin kaikissa kohteissa ja sain uskoakseni niistä hyvän ja perusteellisen kuvan. Olen painottanut RIL-Palkinnon sääntöjen mukaisesti hankkeen korkealaatuista, laadukasta ja innovatiivista suomalaista rakennusinsinööritaitoa ja -osaamista.”

”Olen myös halunnut ottaa valinnassani huomioon päivänpolttavat keskustelunaiheet sisäilman laadusta, ekologisesta rakentamisesta sekä tehtyjen ratkaisujen mahdollisuudesta edistää suomalaisen insinööriosaamisen keinoin rakennusalan vientiä.”

Helsingin Telakkaranta ja Euroopan kemikaaliviraston hanke jaetulle kakkossijalle

Toiselle sijalle ylsivät Helsingin Telakkaranta – Euroopan kemikaalivirasto sekä Tikkurilankosken padon purkaminen ja kosken kunnostaminen.

Tikkurilan padon purkaminen ja kosken kunnostaminen: Ramboll Oy

Helsingissä vuodesta 2007 toiminut Euroopan kemikaalivirasto muuttaa Hietalahden vanhalle telakka-alueelle uusiin toimitiloihinsa vuoden 2020 alussa. Skanskan projektinjohtourakkana toteuttama mittava hanke sisältää niin uudis- kuin korjausrakentamista.

Erikoisuutena hankkeessa on esimerkiksi se, että kahdeksankerroksisen toimistorakennuksen viisi ylintä kerrosta on toteutettu suojellun Puutyöpaja-rakennuksen päälle.

Puutyöpajan päälle sijoitettua uutta rakennusmassaa tukevat teräsliittopilarit, jotka lävistävät vanhan rakennuksen katon. Rakenne on erittäin vaativa, koska vain osa pilareista ulottuu ylimmästä alimpaan kerrokseen. Myös vanhat välipohjat on tuettu osin pilareihin.

Kemikaaliviraston kaltevaseinäiset komiteasalit, jotka on sijoitettu entiseen Konepajahalliin, toteutettiin tilan keskelle mustan kuution näköisellä teräsrakenteella.

”Komiteasalien sijoitteluun vaikuttivat vahvasti niiden korkean tason ääneneristysvaatimukset”, kertoo hankkeen työpäällikkönä toimiva Tuomo Jaakkola Skanskasta.

”Konepajahallin suojeltu julkisivu on korjattu entiseen loistoonsa, kun taas rakennuksen sisäpuolella kantavia kehärakenteita ja suojeltua siltanosturia lukuun ottamatta käytännössä kaikki uudistettiin täysin”, Jaakkola jatkaa.

Skanskan kehittämässä hankkeessa rakennuttajana toimii Kiinteistö Oy Telakkakatu 6, projektinjohtourakoitsijana Skanska Talonrakennus Oy, pää- ja arkkitehtisuunnittelijana L Arkkitehdit Oy sekä rakennesuunnittelijana Sweco Rakennetekniikka Oy.

Kemikaaliviraston hankkeessa on muun muassa korjattu Konepajahallin suojeltu julkisivu entiseen loistoonsa. Kuva: Tuomo Jaakkola

RIL-Palkinnon voittaja julkistettiin 21.11.2019 Säätytalolla. Juha Sipilä teki valintansa kolmen finalistin joukosta, rakennusalan asiantuntijoista koostuva esiraadin arvioiden pohjalta. Kaikkiaan RIL-Palkinto-kilpailuun osallistui 11 kovatasoista ehdotusta.

Lue lisää

Katso kaikki