Rikosvastuu työsuojelulaiminlyönnistä on usein esimiehelle yllätys

Työntekijöiden laiminlyönneistä täysin tietämätön esimies voi joutua oikeuden rattaisiin vuosiksi.

Teksti: Toni Sortti

Esimiesten on syytä huolehtia, että sekä omat tiedot, että johdettavina toimivien esimiesten tiedot työturvallisuusmääräyksistä ovat ajan tasalla.

Suurin osa esimiehistä mieltää olevansa työturvallisuusvastuussa alaisestaan työssä. Harva kuitenkin ymmärtää, että tämä tarkoittaa myös sitä, että tapaturmatilanteessa esimies saattaa joutua henkilökohtaisen rikossyytteen kohteeksi.

Kyse voi olla myös tilanteesta, joissa alainen on laiminlyönyt annettuja ohjeita ja loukannut itsensä. Työntekijöiden oma huolimattomuus, vaikka törkeäkin, ei suoraan poista esimiehen rikosvastuuta työtapaturmasta. Kyse voi olla myös siitä, että oma alaisena toimiva esimies on rikkonut omia työsuojeluvastuitaan.

Koska työturvallisuusrikossäännös ei edellytä loukkaantumista tai edes vaaratilanteen sattumista, voidaan esimies asettaa syytteeseen pelkästään jo sillä perusteella, että työturvallisuusmääräyksiä on laiminlyöty.

Työntekijän omalla toiminnalla voi olla esimiehen rikosvastuun kannalta merkitystä sellaisissa tilanteissa, joissa menettely on sen verran ennalta-arvaamatonta, ettei tätä ole voitu ennakoida, eikä siten myöskään ehkäistä ennakolta.

Työntekijöiden laiminlyönnit saattavat johtaa esimiehen rikosvastuuseen, vaikka samoista asioista olisi aiemmin huomautettu työntekijöitä. On tärkeää huomata, että mikäli esimies havaitsee toistuvia laiminlyöntejä esim. henkilökohtaisten turvavälineiden käytössä, muodostaa tämä esimiehille erityisen velvollisuuden seurata, että tilanne on puuttumisen johdosta korjaantunut.

Mikäli laiminlyönnit jatkuvat, on esimiehillä velvollisuus puuttua tilanteeseen tehokkaammin. Työntekijöihin kohdistuvina toimina voi kyseeseen tulla kirjallinen varoitus, tai viime kädessä jopa työntekijän työsuhteen päättäminen. 

Oikeuskäytännössä on löydettävissä useita tapauksia, jossa esimiesten riittämätön puuttuminen työntekijöiden toimintaan on tapaturman sattuessa johtanut esimiehen langettavaan tuomioon.

Valvontavastuu ei kohdistu pelkästään työntekijöihin. Yrityksen ylemmällä johdolla ja keskijohdolla on työturvallisuuslain ja rikoslain mukaan valvontavastuu alaisistaan esimiehistä. 

Keskijohdon tai työnjohdon puutteellinen toiminta voi johtaa siihen, että syytteen saavat myös ylempi johto ja/tai keskijohto, vaikka viimeksi mainitut eivät olisi tulleet tietoiseksi työntekijöiden tai alaistensa esimiesten laiminlyönneistä.

Tämän vuoksi on olennaista muun muassa koulutuksen keinoin varmistaa, että keskijohto ja työnjohto tuntevat ja tunnistavat omat työturvallisuuslainsäädännön asettamat vastuunsa eri tilanteissa ja toimivat niiden mukaisesti.

Kirjoittaja on työsuojeluasioihin erikoistunut asianajaja ja toimitusjohtaja.

Lue myös (tilaajana) Talotekniikka 7 -lehden jutut siitä, mitä kaikkea talotekniikka-alalla tehdään työturvallisuuden eteen:

Turvallisuutta työmaille

Uusia keinoja asbestipurkutyön turvallisuuden parantamiseksi

Jätä kommentti

*

*