Rangaistus ilman lupaa tehdyistä asbestipurkutöistä

Mikkelin poliisi on antanut rakennustyönjohtajalle sakkorangaistuksen ja menettämisseuraamuksen ilman lupaa tehdyistä asbestipurkutöistä.

Mikkelin poliisi on tänään antanut Lahdessa asuvalle rakennustyönjohtajalle sakkorangaistuksen ja menettämisseuraamuksen ilman lupaa tehdyistä asbestipurkutöistä.

Mikkelissä sijaitsevaan valtion virastotaloon tehtiin kesällä 2015 ulkoseinäremonttia. Ulkoseinäremonttia tehneen yhtiön työntekijät olivat purkaneet talon seinistä levyjä, jotka sisälsivät asbestia. Aluehallintoviraston työsuojelutarkastaja kävi tekemässä työmaalla tarkastuksen, jolloin kävi ilmi, että asbestityötä tehneellä yhtiöllä ei ollut työsuojeluviranomaisen myöntämää asbestipurkutyövaltuutusta. Yhtiö ei ollut myöskään tehnyt työsuojeluviranomaiselle ilmoitusta ennen asbestipurkutyön aloittamista.

Asbestipurkutyömaalla työnjohtajana toimineella miehellä oli aikanaan ollut yritys, jolle työsuojeluviranomainen oli myöntänyt asbestipurkutyövaltuutuksen. Tämä yritys oli kuitenkin lopettanut toimintansa, joten tälle yritykselle myönnetty asbestipurkutyölupakaan ei ollut enää voimassa.

Työsuojelutarkastaja huomasi lisäksi asiaa selvitettyään, että Mikkelin virastotalolla asbestityötä johtanut työnjohtaja oli jo ennen tätä asbestityötä maaliskuussa 2015 tehnyt asuinpaikkakunnallaan Lahdessa luvattoman asbestipurutyöurakan omistamansa yhtiön nimissä, joka oli ollut jo tuolloin lopetettu.

Poliisi on tänään antanut miehelle työturvallisuusrikkomuksesta 20 päiväsakkoa, josta hänelle tulee hänen tuloillaan maksettavaa 380 euroa. Lisäksi poliisi määräsi hänet maksamaan valtiolle hakematta jätetyn asbestipurkutyövaltuutuksen hinnan 500 euroa. Miehelle tuli siis asbestipurkutyöluvan puuttumisesta maksettavaa yhteensä 880 euroa.

Kuva ei liity artikkelissa kuvattuihin tapahtumiin. 

Lue lisää

Katso kaikki