Rakli käynnistää klinikan kerrostalojen kohtuuhintaiselle korjaamiselle

Rakli käynnistää Turun kaupungin kanssa hankkeen, jossa kehitetään laajasti hyödynnettävää korjauskonseptia lähiöalueiden kiinteistöille.

Rakli on käynnistänyt Turun kaupungin kanssa Kerrostalojen kohtuuhintainen korjaaminen -klinikan, kertoo Raklin tekninen johtaja Ilpo Peltonen. Mukana hankkeessa ovat myös ARA ja Tekes.

Laaja kattaus alan osaajia kokoontuu pohtimaan yhdessä sitä, miten Turun läntisten asuinalueiden kiinteistöt järkevimmin korjataan, ja tältä pohjalta luodaan laajasti hyödynnettävä korjauskonsepti.

Turun lähiöistä ovat mukana Jyrkkälä, Härkämäki, Pansio-Perno ja Runosmäki

”Olemme määritelleet tavoitteeksi jatkaa kiinteistöjen elinkaarta 20-30 vuodella ja uudistaa asunnot vastaamaan asukkaiden tarpeita heidän maksukykynsä rajoissa”, Peltonen kertoi.

Klinikan tavoitteena on luoda pohja kohtuuhintaisille piste- ja lamellikerrostalojen uudistamis- ja korjauskonsepteille ja hankintamenettelyille.

Peltonen kertoi hankkeesta Raklin ja Ympäristöministeriön järjestämässä Lähiökorjaamisen teemaseminaarissa. Klinikan aloitusseminaari on toukokuussa ja tulosraportti on luvassa syyskuussa.

Raklin klinikoilla kehitetään kiinteistö- ja rakentamisalan toimintaa käytännön tapausten kautta.

Työpajatyöskentelyyn kutsutaan mukaan hankkeen kannalta keskeiset tahot, jotka yhdessä etsivät parhaita ratkaisumalleja ja toteutusta. Klinikoilla voidaan käsitellä esimerkiksi konkreettista hankintatapausta tai laajempaa konseptisuunnittelua.

Lue lisää

Katso kaikki