Rakennusalan vetovoiman hiipuminen on vakava asia koko yhteiskunnalle

Rakennusalan ammattiopistoihin ensisijaisesti hakeneiden määrä supistuu vuosi vuodelta, kertoo rakennusyhtiö Peabin tekemä selvitys. Tämä voi hankaloittaa osaavan työvoiman saantia tulevaisuudessa.

Varmistaakseen rakennusalan osaajien saannin myös tulevaisuudessa Peab palkkaa oman ammattiopistoissa kiertävän rakennusalan Peab-opettajan.

Peab palkkaa Peab-opettajan edistääkseen osaltaan rakennusalan yhteistyötä ammattiopistojen suuntaan ja tukeakseen niiden opetustoimintaa. Opettaja voisi luennoida mm. kosteudenhallinnan perusteista kouluissa ympäri maan sekä toimia yhteyshenkilönä oppisopimusten ja harjoituspaikkojen järjestämisessä Peabilla. Hän myös kouluttaisi tutoreita ja ohjaajia Peabilla.

Päätös opettajan palkkaamisesta syntyi Peabin tekemän selvityksen perusteella. Selvitys paljasti, että ammattiopistoihin rakennusalan opintoihin ensimmäisenä hakutoiveenaan pyrkivien määrä on viiden viime vuoden aikana pudonnut 22 prosenttia.

Vuonna 2014 rakennusalan ja talotekniikan perustutkintoihin pyrki yhteishaussa ensisijaisesti 4 307 opiskelijaa, tänä vuonna
3 379. Kaikista hakijoista ensisijaisia hakijoita on vain noin kolmasosa. 

”Olemme huolestuneina seuranneet ammattiopistojen jäämistä niin mielikuvalliseen kuin taloudelliseenkin paitsioon. Selvityksen tulokset saatuamme päätimme ryhtyä konkreettisiin toimiin alan tulevaisuuden turvaamiseksi. Haluamme aktiivisena rakennusalan yrityksenä olla mukana lisäämässä alan houkuttelevuutta ja ammattiopistojen yhteyttä työelämään”, Peabin toimitusjohtaja Mika Katajisto sanoo.

Kesän aikana tehtyyn selvitykseen haastateltiin rakennusalan ammattiopistojen, ammattikorkeakoulujen ja Opetushallituksen edustajia sekä koottiin valtakunnalliset tilastot hakijamääristä ja valmistuneista.

Rakennusalan ammatillisen tutkinnon suorittaneista vain puolet päätyy päätoimisesti alan töihin. Myös opintojen keskeyttäminen on ongelma monissa ammattiopistoissa.

”Meillä rakennusalan opiskelijoita on eri luokka-asteilla noin 400. Pääkaupunkiseudulla tarvitaan kipeästi osaavaa työvoimaa”, selvitykseen vastannut Stadin ammattiopiston rehtori Eeva Sahlman sanoo.

Peab aloittaa Peab-opettajan rekrytoinnin loppuvuoden aikana ja jatkaa ammattiopistojen kanssa keskustelua siitä, miten ne voivat parhaalla tavalla hyödyntää kiertävää opettajaa oman toimintansa tukena.

”Haluamme nostaa esiin ammattiopistojen merkityksen rakennusalan uusien osaajien kouluttajana. Yhteys työelämään on ammattiopistoissa yhä tärkeämpää”, toimitusjohtaja Mika Katajisto sanoo.

Selvityksessä mukana olleet ammattioppilaitokset

  • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
  • Oulun seudun ammattiopisto
  • Savon ammattiopisto Sakky
  • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu
  • Stadin ammatti- ja aikuisopisto
  • Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
  • Turun ammatti-instituutti
  • Vaasan seudun ammattiopisto

Lue lisää

Katso kaikki