Pöyrylle vesihuoltoon liittyvä toimeksianto Tansaniassa

Pöyry on solminut vesi- ja viemäröintisuunnittelusopimuksen Tansanian vesiministeriön kanssa. Sopimus käsittää Viktoria-järven pohjoispuolella sijaitsevien Bukoban ja Musoman kaupunkien vesi- ja viemäröintijärjestelmien kunnostamisen ja laajentamisen.
Pöyryn palvelut kattavat detaljisuunnittelun, tarjousasiakirjojen valmistelun, tarjousvaiheen tuen ja rakennusvalvonnan sekä molempien kohdealueiden vesihuoltoviranomaisille annettavan teknisen tuen. Projekti saatetaan päätökseen vuonna 2012. Toimeksiannon arvo on 1,3 miljoonaa euroa.

Lue lisää

Katso kaikki