Porat seis Otaniemessä

St1:n Otaniemen geotermisen pilottihankkeen poraukset keskeytyvät noin puoleksi vuodeksi.

St1 aloitti geotermisen pilottilämpölaitoksen poraukset Otaniemessä viime vuoden huhtikuussa. Alkuvaiheessa porattiin ilmavasaralla, jolla päästiin 4,5 kilometrin syvyyteen. Tämän jälkeen kaivojenporausta jatkettiin vesivasarateknologialla. Nyt testatulla vesivasaralla hankkeen jatkaminen syvemmälle ei ole osoittautunut taloudellisesti järkeväksi ja poraamiseen haetaan nyt uutta ratkaisua.

Otaniemen hankkeessa keskitytäänkin nyt vesivasarateknologian kehittämiseen ja testaamiseen. Vaiheen arvioidaan kestävän noin puoli vuotta, minkä jälkeen tavoitteena on käynnistää työmaan poraukset uudestaan. Tällöin projekti saataisiin päätökseen vuoden 2018 alkupuoliskon aikana.

”Vastaavanlaista hanketta ei Suomen kovan graniitin kaltaiseen maaperään eikä tavoiteltuun syvyyteen ole aiemmin tehty ja siksi odotettavissa on ollut myös vastoinkäymisiä. Pilottihankkeemme tärkeimpänä tavoitteena on testata ja kehittää geotermisen liiketoimintakonseptin kaikkiin työvaiheisiin teknisesti toimivat ja taloudellisesti kannattavat ratkaisut, jotta konsepti voidaan kaupallistaa pilotin jälkeen”, sanoo St1 Deep Heatin toimitusjohtaja Jari Suominen.

Lue lisää

Katso kaikki