Pienennä energiakustannuksia uudistamalla pientalon teknisiä järjestelmiä

Pientalon energiaremontti vähentää energiankulutusta, parantaa energiatehokkuutta ja pienentää energiakustannuksia.

Hyvää tietoa siitä, mihin kannattaa panostaa löytyy nyt Motivan Energiatehokas koti -palvelusta. Marraskuussa avattu Korjaaminen-osio keskittyy pientalon energiatehokkuuden parantamiseen.

Rakennusten energiatehokkuus on kehittynyt vuosikymmenten aikana ja ero uusien ja vanhojen pientalojen energiankulutuksen välillä on kasvanut. Olemassa olevan talon energiankulutusta ja energiakustannuksia voidaan pienentää merkittävästi jopa ilman isoja rakenteellisia uudistuksia.

Mahdollisuudet parantaa energiatehokkuutta ja pienentää energiakustannuksia olemassa olevassa pientalossa keskittyvät lämmitykseen ja ilmanvaihtoon. Uudistamalla teknisiä järjestelmiä (lämmitystä, lämmönjakoa, ilmanvaihtoa) tai esim. vaihtamalla lämmitysmuotoa ja lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä voidaan energiakustannuksia pienentää. Uudistusten myötä paranee usein myös asumisen laatu.

Motivan koordinoimassa Energiatehokas koti -hankkeessa on koottu tietoa pientalon ilmanvaihto-, ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmien uudistamisesta, korjaamisesta ja säätämisestä.

Sivustolla avatussa Korjaaminen-kokonaisuudessa voi tutustua muun muassa päälämmitysmuodon vaihtamiseen liittyviin asioihin ja sen tuomiin etuihin, etsiä keinoja parantaa sähkölämmityksen energiatehokkuutta, uudistaa ilmanvaihtoa, parantaa vesikiertoisen lämmönjaon tehokkuutta sekä tarkastella erilaisia viilennysratkaisuja.

– Energiatehokas koti -hanke on jo pitkään tuottanut tietoa energiatehokkaasta uudisrakentamisesta. Uudisrakennusten energiatehokuus nykyään onkin jo varsin hyvällä tasolla. Sen sijaan olemassa olevien pientalojen energiatehokkuuden parantamiseen on syytä kiinnittää entistä enemmän huomiota. Siellä on valtava potentiaali tehostamiselle, sanoo hankkeen projektipäällikkö Jaakko Ketomäki Motivasta.

Energiatehokas koti auttaa pientalorakentajaa ja -remontoijaa

Motivan koordinoima Energiatehokas koti -hanke nostaa esiin erittäin energiatehokasta rakentamista ja siitä saatuja kokemuksia niin uudis- kuin korjausrakentamisessa. Hankkeen kohderyhmiä ovat pientalon rakentamista ja remontointia suunnittelevat, kuntien rakennusvalvontaviranomaiset sekä talojen suunnittelijat ja urakoitsijat.

– Energiatehokas koti tarjoaa oman kodin rakentajille ja nyt myös remontoijille tärkeää tietoa siitä, miten tehdään pitkään arvonsa säilyttävä, kustannustehokas ja ympäristöystävällinen talo. Tärkeä osa palveluamme ovat talon omistajien omat kokemukset; paperilla voi kaikki näyttää hyvältä, mutta vasta kun talossa asutaan, selviää se, toimivatko ratkaisut käytännössä, kommentoi hankkeen viestinnästä vastaava Kirsi-Maaria Forssell.

Keskeinen osa hanketta on www.energiatehokaskoti.fi -verkkopalvelu, joka tarjoaa perustietoa pientalojen energiatehokkuuteen vaikuttavista asioista ja linkkejä lisätiedon lähteisiin. Seurantakohteiden kautta voi perehtyä energiatehokkaan ja kestävän rakentamisen ratkaisuihin sekä kuulla rakentajien, rakennuttajien ja remontoijien kokemuksia itse toteutuksesta mutta etenkin siitä, kuinka ratkaisut toimivat käytännössä.

Seuranta- ja esimerkkikohteita on koottu sekä uudis- että korjauskohteista.

Energiatehokas koti -hankkeen päärahoittaja on ympäristöministeriö, ja hankkeessa ovat mukana ABB Oy, Enervent Zehnder Oy, Honkarakenne Oy, Lämmitysenergia Yhdistys ry, Nibe Energy Systems Oy, Pientaloteollisuus PTT ry, PRKK – Peruskorjaamisen ja Rakentamisen Kehittämiskeskus ry, STUL ry – Löydä Sähkömies, Talotekninen teollisuus ja kauppa ry (Talteka), Tuusulan Asuntomessut, Uponor Oy sekä Visual Computing Oy – TaloPeli.

Lue lisää

Katso kaikki