Paremman digitulevaisuuden tiellä luottamuspulaa

Kansainvälisen kyselytutkimuksen perusteella ihmisten luottamuspula on pullonkaula digitaalisen liiketoiminnan kasvulle.

Tekoälyyn ja datapohjaisiin palveluihin ladatut suuret odotukset uhkaavat jäädä toteutumatta, jos data ei liiku. Datan liikkumiselle merkittävä este on ihmisten kokema luottamuspula digitaalisten palvelujen tarjoajia kohtaan. Kantar TNS Oy toteutti Sitran toimeksiannosta Suomessa, Hollannissa, Ranskassa ja Saksassa kyselytutkimuksen, jossa 8000 vastaajasta 42 prosenttia kertoi luottamuksen puutteen palveluntarjoajia kohtaan estävän heitä käyttämästä digitaalisia palveluja.

”Datapohjainen talous on toistaiseksi rakentunut isoimpien toimijoiden ehdoilla, jotka keräävät itselleen valtavia datamassoja, joita ne sitten hyödyntävät pitkälti itse päättämillään tavoilla. Suurin osa tästä tapahtuu käyttäjien tietämättä. Kyselyn tulokset osoittavat, että tämä ei ole kestävä malli”, johtaja Antti Kivelä Sitrasta sanoo.

Noin kolmannes kyselytutkimuksen vastaajista kertoi lopettaneensa väärinkäytösten vuoksi tiettyjen palvelujen käytön tai muuttaneensa tietosuoja-asetuksiaan palveluissa. Vastaavasti kolmannes kertoi, etteivät kohut ole vaikuttaneet heidän tapaansa käyttää palveluja. Vastaajista 56 prosentin mielestä luottamus palveluntarjoajaa kohtaan nousee eniten, mikäli heillä on mahdollisuus hyväksyä tai kieltää omien tietojensa myynti kolmannelle osapuolelle.

Lue lisää

Katso kaikki