Pakilanpuiston kouluhanke rakennetaan tiukkojen ympäristötavoitteiden mukaisesti

Rakennusten käytönaikaista energiatehokkuutta parannetaan muun muassa kierrättämällä auringon, henkilöiden, valaistuksen ja laitteiden tuottama lämpö tilojen lämmittämiseen.

NCC on sopinut Helsingin kaupungin kanssa Pakilanpuiston kouluhankkeen rakentamisesta allianssimallilla. Uudet puurakenteiset päiväkoti- ja koulurakennukset tulevat ala- ja yläkoulun ja nuorisotalon käyttöön sekä korvaavat Havukan ja Pakilan päiväkodit.

Lisäksi nykyinen alakoulun rakennus peruskorjataan. Nyt alkavan Halkosuontien-urakan arvo on noin 27 MEUR. Hankkeessa pyritään mahdollisimman pieneen hiilijalanjälkeen.

Hankkeen tavoitteena on ollut löytää paras ratkaisu koulujen ja päiväkotien toiminnan, kaupunkikuvan ja kokonaiskustannusten kannalta. Rakennustöiden ensimmäinen vaihe (uusi koulurakennus sekä nykyisen alakoulun peruskorjaus) alkaa syksyllä Halkosuontiellä ja arvioitu valmistumisaika on alkuvuodesta 2022.

– Rakentamisessa hyödynnetään digitaalista tekniikkaa ja työkaluja, joilla luomme ja työstämme saamaamme tietoa yhteiseen päätöksentekoon. Tontilla tullaan muun muassa näkemään drone-lennokki mittaamassa ja kartoittamassa aluetta, NCC:n yksikön johtaja Joonas Saikkonen kertoo.

Uusilla monikäyttöisillä ja muunneltavilla tiloilla parannetaan tilojen käytettävyyttä ja tehostetaan tilankäyttöä. Tiloja suunnitellaan yhdessä loppukäyttäjien kanssa.

– Uudet rakennukset tarjoavat mahdollisuuden tilojen yhteiskäyttöön. Koulut ja päiväkodit voivat tehdä yhteistyötä turvallisissa ja tarkoituksenmukaisissa tiloissa, sanoo palvelutilaverkkoyksikön päällikkö Jarmo Raveala Helsingin kaupungilta.

– Yläkoululta vapautuva tontti luovutetaan Helsingin NMKY:n tulevalle Namika Areenalle, jota myös koulu käyttää. Koulutilat suunnitellaan monikäyttöisiksi niin, että myös niiden asukaskäyttö on mahdollista, Raveala jatkaa.

Tilat tukevat Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaa

Pakilanpuiston uudisosat suunnitellaan pääosin puurakenteisina, millä tavoitellaan mahdollisimman pientä rakentamisen hiilijalanjälkeä Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman mukaisesti.

– Rakennusten käytönaikaista energiatehokkuutta parannetaan muun muassa kierrättämällä auringon, henkilöiden, valaistuksen ja laitteiden tuottama lämpö tilojen lämmittämiseen, kertoo Raveala.

Suunnittelussa otetaan huomioon pitkään elinkaareen liittyvä muunneltavuuden vaatimus. Rakennejärjestelmällä, taloteknisillä asennuksilla ja tilasuunnittelulla mahdollistetaan huonetilojen myöhempi uudelleenjärjestäminen toiminnan muuttuessa.

Lue lisää

Katso kaikki