Otaniemen keskuksen Biologin ja Meritekniikan alueiden suunnittelusta arkkitehtuurikilpailu

Ideakilpailun tavoitteena on ratkaista alueen kaupunkirakenteellinen kokonaisidea ja luoda lähtökohdat kaavoitukselle.

Senaatti-kiinteistöt valmistelee yhteistyössä Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n kanssa Espoon Otaniemen keskuksessa sijaitsevan Biologin ja Meritekniikan aluekokonaisuuden suunnittelusta kutsukilpailun järjestämistä. Ideakilpailun tavoitteena on ratkaista alueen kaupunkirakenteellinen kokonaisidea ja luoda lähtökohdat kaavoitukselle. Kilpailu käynnistyy syksyllä 2020.

Otaniemestä tavoitellaan elävää kaupunkiympäristöä, jossa asuminen, työpaikat, palvelut ja yliopistokampuksen toiminnot sekoittuvat. Biologin ja Meritekniikan alueiden kehittämisessä on tavoitteena mahdollistaa maankäytön tehostaminen ja kehittäminen uusiin käyttötarkoituksiin ja kytkeytyminen osaksi Otaniemen kaupunkirakennetta.

Suunnittelukilpailussa tavoitteena on ratkaista alueen kaupunkikuvallinen idea, liittyminen ympäristöönsä, rakentamisen määrä ja sijoittuminen sekä liikenne- ja pysäköintiratkaisut. Kilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta on tavoitteena laatia Biologin ja Meritekniikan alueiden asemakaavojen muutokset, jotka mahdollistavat tavoitellun kehittämisen toteuttamisen.

Senaatin omistama Biologin alue ja Aallon omistama Meritekniikan alue sijaitsevat keskeisellä paikalla metroaseman, Raide-Jokerin pysäkkien ja yliopiston ydinkampuksen vieressä. Tulevien vuosien aikana nykyiset toiminnot tulevat vaiheittain siirtymään alueelta.

Biologin alueella VTT:n käyttö päättyy vuosien 2022 ja 2024 aikana ja valtion kiinteistöstrategian mukaisesti Senaatti kehittää vaille valtion omaa käyttöä jääviä kiinteistöjä uusin tarkoituksiin myytäväksi. Tavoitteena on muodostaa alueelle joustava kokonaisratkaisu, joka tarjoaa mahdollisuuksia toteutukselle vaiheittain ja ajan myötä kehittyvien monipuolisten tarpeiden huomioon ottamiseksi.

– Tämä on poikkeuksellinen mahdollisuus luoda uutta keskustaa ainutlaatuiselle kampuskaupunginosalle, sanoo Senaatin kiinteistökehityspäällikkö Emmi Sihvonen.

– Metroaseman yhteyteen on jo toteutettu onnistuneesti Otaniemen uusi keskeinen kohtauspaikka ja tavoitteena onkin mahdollistaa elävän kaupunkiympäristön ja keskustarakenteen jatkuminen Biologin ja Meritekniikan alueille, mikä vastaa Espoon kaupungin strategiassakin tavoitteeksi asetettua liikenteen solmukohtien kaupunkimaisuuden lisäämistä.

Otaniemestä elävä ja monipuolinen kaupunginosa kulttuuri- ja ympäristöarvot huomioiden

Suunnitelmilla tuetaan Otaniemen kehitystä elävänä ja monipuolisena kaupunginosana, jossa on yliopiston toimintojen ja työpaikkojen lisäksi myös asumista ja palveluja. Aiemmin sulkeutuneet alueet avautuvat ja kytkeytyvät osaksi Otaniemen keskuksen kaupunkirakennetta ja mahdollistavat uusia ja sujuvampia jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä osaksi Otaniemen verkostoa.

Senaatin ja Aallon tavoitteena suunnittelulle on, että alueelle mahdollistetaan merkittävästi uudisrakentamista, jotta voidaan täysimääräisesti vastata tehokkaan joukkoliikenteen luomiin erinomaisiin kehittämisedellytyksiin valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti. Yhdyskuntarakenteen eheyttämisellä on suuri merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisen, yhdyskuntien toimivuuden ja taloudellisuuden kannalta.

Uuden rakentamisen energiatehokkaat ja ekologiset ratkaisut ja sovittaminen ympäröiviin kulttuuri- ja luontoarvoihin ovat keskeisiä tavoitteita alueen kehittämisessä. Uudisrakentamisen myötä Otaniemen keskukseen syntyy elävä, mielenkiintoinen ja monipuolinen asumisen, oppimisen ja työpaikkojen ympäristö ja kohtaamispaikka.

Biologin ja Meritekniikan alueiden toteuttamisella on suuri merkitys koko Otaniemen kehittämisessä eläväksi ja monipuoliseksi kaupunginosaksi ja entistä vahvemmin osaksi Espoon ja pääkaupunkiseudun kaupunkirakennetta.

Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston on tarkoitus käsitellä Biologin ja Meritekniikan alueen kehittämisen tavoitteita kokouksessaan 10.8.2020.

Lue lisää

Katso kaikki