Moderni datakeskus on sivutoiminen sähkönjakelija

Eatonin toimittaman UPSaaR-ratkaisun avulla Aurora DC voi kehittyä innovatiiviseksi toimijaksi energiamarkkinalla ja tukea uusiutuvan energian käyttöä.

Ouluun hiljattain avattu Aurora Datacenters on alueellinen datakeskustoimija, joka palvelee asiakkaitaan Pohjois-Suomessa Kokkolasta ylöspäin. Auroralla on kaksi modernia datakeskusta, joiden käyttämä sähkö tuotetaan kokonaan vesivoimalla.

Parhaillaan on myös käynnissä oman aurinkovoimalan toteutusprojekti. Aloitusvaiheessa Aurora operoi 0,5 megawatin teholuokassa, mutta teho kasvaa vaiheittain asiakaskunnan kasvun myötä.

Auroran maan alle sijoitetut konesalit on suunniteltu erittäin toimintavarmoiksi, turvallisiksi sekä toimimaan kestävien arvojen mukaisesti. Datakeskukset hyödyntävät uusinta teknologiaa, kuten energiaa varastoivaa UPSaaR-teknologiaa (UPS as a Reserve).

Sen avulla Aurora tukee Pohjois-Suomen energiaverkkoa tasoittamalla uusiutuvan energian käytössä syntyviä tuotantokuoppia tai palauttamalla pakkasten aiheuttamien kulutushuippujen aikaan sähköä energiaverkkoon.

Aurora on ensimmäinen UPSaaR-teknologiaa hyödyntävä datakeskus

Eaton on kehittänyt UPSaaR-teknologiaa Suomessa yhteistyössä Fortumin kanssa, ja yhteistyön myötä organisaatiot voivat osallistua Pohjoismaiden taajuusreservimarkkinoille. Aurora hyödyntää UPSaaR-teknologiaa ensimmäisenä datakeskuksena maailmassa.

UPSaaR-teknologia hyödyntää UPS-varavirtalähteitä. Niiden avulla organisaatiot voivat hallita sähköverkon kysyntää saumattomasti ja palauttaa energiaa verkkoon pitäen samalla kriittiset laitteet ja sovellukset käynnissä.

Näin sähköverkkojen ylläpitäjät voivat käsitellä paremmin tehonsyötön vaihteluita, hallita kysyntää ruuhka-aikoina sekä parantaa järjestelmän luotettavuutta reagoimalla nopeammin sähköverkon häiriöihin. Sähköverkkoa voi myös hallita paremmin uusiutuvien energianlähteiden laajemman saatavuuden ja vähentyneen inertian ansiosta.

Eatonin modernit laiteratkaisut antavat Auroralle erinomaisen hyötysuhteen ja ovat kilpailukykyisiä pitkälle tulevaisuuteen. Aurora valitsi Eaton 93PM-200 kVA UPS-laitteet ja litium-akustot, jotka soveltuvat UPSaaR-käyttöön.

Valittujen UPS-laitteiden energiatehokkuus on erittäin korkea, sillä normaalioloissa ne pääsevät parhaimmillaan jopa 99 prosentin tehokkuuteen, mutta UPSaaR-käytössäkin noin 97 prosentin energiatehokkuuteen.

UPSaaR-ominaisuuden ansiosta Aurora voi tukea uusiutuvan energian käyttöä, sillä datakeskus voi osallistua energiavirtojen tasaamiseen. Samalla se voi luoda kassavirtaa kysynnänjoustomarkkinoilla.

”Tavoitteenamme oli rakentaa datakeskus, jonka toteutuksessa hyödynnetään nykyaikaista teknologiaa. Alusta alkaen ajatuksenamme oli toimia kiertotalouden periaatteiden mukaisesti”, kertoo Auroran toimitusjohtaja Petri Hyyppä.

”Datakeskukset käyttävät energialähteenään uusiutuvaa energiaa paikallisista lähteistä, ja energiatehokkuuteen on kiinnitetty huomiota kaikessa suunnittelussa ja toteutuksessa.”

”Aurora on nyt alueellinen datakeskustoimija. Tavoitteena on tulevaisuudessa kehittyä suureksi konesalikeskittymäksi ja nousta UPS- ja varavoimareservien ja suoran kantaverkkoliittymän myötä merkittäväksi toimijaksi myös reservimarkkinoilla. Tällöin autamme omalta osaltamme uusiutuvan energiatuotannon yleistymistä.”

Eatonin valttina kotimaisuus, toimintavarmuus ja turvallisuus 

Datakeskusten toimintavarmuus ja turvallisuus ovat Auroralle kriittisen tärkeitä tekijöitä, jotka sen pitää pystyä todistamaan myös loppuasiakkaille. Eaton teki viisiportaisen testiketjun, johon sisältyivät muun muassa komponentti- ja yksikkötestit, järjestelmien integrointitestit ja Factory Acceptance Test (FAT) -testaukset, joissa asiakas kävi itse tehtaalla valvomassa omien laitteidensa testauksen.

”Olemme olleet erittäin tyytyväisiä Eaton-yhteistyöhön. Kotimaisuus on tärkeä voimavara meille ja asiakkaillemme. UPS-toimittajaa valitessamme toimintavarmuus ja nykyaikainen teknologia olivat avainasemassa, mutta arvostamme suuresti myös sitä, että varaosat, palvelu ja huolto ovat lähellä”, Hyyppä toteaa.

”Eaton on monella tavalla mukana kehittämässä nykyaikaista energiatehokasta teknologiaa. On hienoa, että pääsimme soveltamaan osaamistamme Auroran uusiutuvaa energiaa käyttävän datakeskuksen hankkeessa. Kun kahden yrityksen arvot kohtaavat, on yhteistyö erittäin mutkatonta ja palkitsevaa”, sanoo Eatonin myyntijohtaja Tapio Wälkkilä.

Jätä kommentti

*

*