Juri Laurila.

Maaseudulle rakentaminen helpottuu

Maaseutukuntiin rakentaminen helpottuu ja riskit pienenevät uuden asumisosuuskuntamallin ansiosta.

Kohtuuhintaista asumista kehittävä asumisosuuskunta on omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto.

”Osuuskuntamalli sopii erityisesti niille, joilla kynnys omistusasumiseen on korkea”, kuvailee Rakentamisen rahoittamis -ja kehittämiskeskus ARA:n ylijohtaja Hannu Rossinlahti.

Kovan rahan omistusasumisen ja vuokra-asumisen välille on tullut uusi asumisen muoto, asunto-osuuskunta. Asumisosuuskunnaksikin kutsutussa asumisen mallissa omistusasumiseen pääsee kiinni omistusasumista pienemmällä rahalla ja riskillä. ASV Oy jatkokehitti Rossinlahden mallista harvaan asutulle alueelle paremmin sopivan version.

Asuntojen arvonlasku, rakennuslainojen vakuudet, lainakatto, korkea omarahoitusosuus, myynti. Esteitä rakentamiselle on useita ja ne ovat monesti päällekkäisiä.

Rakentamisen esteitä kaatava osuuskuntamalli mahdollistaa rakennuslainojen saannin, sekä pienentää ja hajauttaa riskejä asuntoon liittyen. Asuminen perustuu vuokrasuhteeseen ja asukas nauttii vuokralaisen oikeuksista. Myös asunnosta irtaantumisesta ilman osuuskunnalle jääviä velvoitteita. Muutto elämäntilanteen muuttuessa on helppoa.

Ilmaista asumista?

ASV Oy:n kehittämässä Älykylä -konseptissa asuminen ajatellaan kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti.

”Talous edellä helpompaa ja turvallisempaa arkea”, toimitusjohtaja Juri Laurila tiivistää konseptin hyötyjä. Esimerkiksi energiaomavaraisuus, resurssiviisaus, jakamistalous ja älyteknologia säästävät puhdasta rahaa.

”Laskelmiemme mukaan mallimme säästää asukkaiden kuluja 300 eurosta ylöspäin kuukaudessa.”

Oma lukunsa on joukkoyrittämisen mahdollisuudet. Asumisosuuskunta voi olla lisäksi tuottaja-, palvelu- tai työosuuskunta, jonka tarkoitus on luonnollisesti tuottaa jäsenilleen hyötyä.

Koska osuuskunta on yritys, Älykylässä tavoitteena on tehdä voittoa asumisen hintaa laskemaan. Laurila visioi, että yritystoiminnan kehittymisen myötä asuminen voi olla jopa ilmaista jossain vaiheessa.

Kuolevan kunnan politiikka

”Kunnat päättävät kehityksen suunnasta. Kunta voi uudistua tai kuolla”, Laurila lataa.

ASV Oy tarjoaa asukashankinnan palveluita niille kunnille, jotka haluavat uudistua.

”Väestönkehitys jatkuu samanlaisena, jos mitään ei tehdä toisin. Tuttu ei todellakaan ole välttämättä turvallinen vaihtoehto”, hän lisää.

Laurila muistuttaa vielä, että tekemättömyyskin voi olla kallista. Jos kunnasta lähtee 50 veronmaksajaa vuodessa, hinta on helposti 300-400 000 euroa vuodessa menetettyjä tuloja. Summa kumuloituu, sekä ruokkii kunnan näivettymistä ja ikääntymistä.

Kuntien on myös tarkasteltava väestön ikärakennetta ennakoiden. Useassa kunnassa lähivuodet lisäävät yli 65 -vuotiaiden osuutta väestöstä.

Kuntien tulevaisuus on kiinni lapsiperheissä, jotka tuovat jatkuvuutta. Jos lapsiperheille ei ole palveluita, heidän houkuttelemisensa kuntaan asumaan on lähes mahdotonta. Koulun sulkeminen oppilaspulan vuoksi on sinetti tulevien vuosien kehitykselle. Laurilan mielestä parempi ratkaisu on hankkia oppilaita lisää.

Jätä kommentti

*

*