Maaselän päiväkotikoulu Pieksämälle

Rakennusliike Lehto Group rakentaa Pieksämäelle uuden Maaselän päiväkotikoulun.

Rakennusliike Lehto Group rakentaa Pieksämäelle uuden Maaselän päiväkotikoulun.

Uusi rakennus käsittää tilat noin 250 oppilaalle ja 50 päiväkodin lapselle, yhteensä noin 4000 kerrosneliömetriä. Kaupan arvo on noin 7,1 miljoonaa euroa.

Urakkasopimus allekirjoitettiin 13.6.2019. Tällä erää suunnittelu on käynnistymässä ja rakennuksen on määrä valmistua vuoden 2020 loppuun mennessä. Rakennushankkeen kustannusarvio on noin 8 120 000 € (alv. 0 %) sisältäen rakennuttajan kustannukset ja rakennuttajan hankinnat.

”Koulun rakentamispäätökseen vaikutti sisäilmaongelmat nykyisissä tiloissa. Lehdon tarjouksessa korostui selkeä hinnoittelu, minkä koimme kaupungin kannalta hyvin tärkeäksi asiaksi”, kertoo tekninen johtaja Tapani Mähönen Pieksämäen kaupungista.

Budjetit kuriin hankinta- ja urakkamallien valinnalla

Maaselän päiväkotikoulun hankinnassa Pieksämäen kunta hyödynsi hankintamallina niin sanottua kilpailullista neuvottelumenettelyä, joka on Lehdon kokemuksen mukaan koko ajan suositumpi tapa perinteiseen malliin nähden.

Mähösen mukaan kilpailullisen neuvottelumenettelyn valintaa tuki muun muassa tiukka budjetti sekä tahtotila selvittää puukoulun rakentamismahdollisuus päätetyllä budjetilla.

”Halusimme rakentaa koululaisille, päiväkotilapsille ja opettajille tarkoituksenmukaiset tilat, joissa rakentamisen budjetti ei veny. Kilpailullinen neuvottelumenettely on hyvä valinta erityisesti silloin, kun budjetti on tiukka ja siinä halutaan pysyä”, hän kertoo.

”Kilpailullinen neuvottelumenettely tuo mukanaan selvän edun, koska tilojen käyttäjä ja rakentaja käyvät vuoropuhelua jo suunnitteluvaiheessa. Tätähän ei tapahdu perinteisessä kilpailutusmallissa, jossa koulun tilaaja tekee suunnitelmat, joita rakentaja sitten lähtee toteuttamaan”, toteaa myyntipäällikkö Asko Hämäläinen Lehto Groupista.

”Vuoropuhelulla tuodaan yhteen tilojen käyttäjän tarpeet ja toisaalta rakennusliikkeelle kertynyt osaaminen toimivista koulurakennuksista.”

Urakkamalliksi puolestaan valittiin niin sanottu S&R-malli eli suunnittele ja rakenna -malli.

”Tämä urakkamalli oli myös erittäin viisas päätös kunnalta. Kun suunnittelu ja toteutus yhdistetään samalle tekijälle, pysyvät sekä budjetit että aikataulut paremmin käsissä. Tämä perustuu muun muassa siihen tosiasiaan, että jopa 80 % rakentamisen kustannuksista syntyy jo suunnitteluvaiheessa. Niinpä kustannuksiin ei voi vaikuttaa enää kovin paljon työmaalla”, toteaa Hämäläinen.

Lue lisää

Katso kaikki