LVI-alan toimihenkilöistä on pulaa

LVI-insinööreistä on pulaa työmarkkinoilla erityisesti suunnittelu- ja työnjohtopuolella. LVI-Teknisten Urakoitsijoiden syksyllä 2016 tekemän suhdannekyselyn mukaan kolmannes vastanneista yrityksistä piti toimihenkilöiden saatavuutta heikkona.

Myös suunnittelutoimialalla ja valmistavassa teollisuudessa tarpeeseen nähden riittävät koulutusmäärät nähdään tärkeänä keinona vaikuttaa alan kilpailukykyyn ja toimintaedellytysten parantamiseen.

SKOLin 2016 tekemän kyselyn mukaan jäsenyrityksissä välitön rekrytointitarve lisähenkilöstölle LVI-/ talotekniikkasektorilla on 11 %. Tuore ROTI 2017 -selvitys nostaa myös osaavan työvoiman riittävyyden tärkeyden.

LVI-/ talotekniikka-alan koulutusta tarvitaan ja opiskelijat sekä valmistuneet työllistyvät hyvin. Koko Suomen kannalta on erittäin tärkeää, että varmistetaan riittävä ja myös alueellisesti kattava LVI-alan koulutus.

Muun muassa energiatehokkuuden ratkaisut, korjaus- ja huoltotoiminnan kasvu tarvitsevat nykyistä enemmän LVI-osaajia. Taloteknisten järjestelmien merkitys on kasvanut ja kasvaa edelleen. Myös digitalisaatio tuo uudenlaista osaamistarvetta. Tämä näkyy sen osuutena rakennusinvestoinneista, mutta erityisesti sisäilmaolosuhteiden ja energiatehokkuuden korostumisena.

Osaavan työvoiman riittävyydestä on huolehdittava

LVI-insinöörien koulutusmäärät ovat viime vuosina olleet riittämättömät yritysten tarpeisiin. LVI-insinöörien ikärakenteesta johtuen seuraavan kymmenen vuoden aikana tapahtuu paljon eläkepoistumaa ja tilalle tarvitaan runsaasti uusia osaajia. Jo tällä hetkellä on paikoitellen tunnistettavissa epätervettä kilpailua työvoimasta, mikä kielii riittämättömästä osaavien henkilöiden määrästä.

LVI-ala kiinnostaa nuoria. Hakijoita aloituspaikkoihin on ollut runsaasti. Aloituspaikkoja voisi lisätä, koska työpaikkoja olisi myös tarjolla. Maankäyttö- ja rakennuslain sekä siihen liittyvien asetuksen edellyttämät pätevyysvaatimukset tuovat mukanaan sen, että LVI-alan diplomi-insinöörejä ja insinöörejä tullaan tarvitsemaan jatkossa nykyistä merkittävästi enemmän.

Alan järjestöt katsovat, että LVI-alan niin suomen- kuin ruotsinkielinen koulutus- ja tutkimusresurssien säilyttäminen ja pikemminkin vahvistaminen on välttämätöntä. Myös opiskeluun liittyvien käytännön laboratorioharjoitusten mahdollistaminen on tärkeää.

Kommentit

  24.3.2017 08:11

  Osaamisen siirto vanhemmilta nuoremmille olisi pitänyt aloittaa suuremmassa laajuudessa jo 10-15 vuotta sitten. Osaamisen puute on jo nyt ongelma suunnittelussa ja urakoinnissa. Tämä ongelma tulee kasvamaan. Koulutus on hyvä asia mutta sillä saavutetaan vain uran ensimmäinen vaihe. Osaaminen syntyy työtä tekemällä ja työssä oppmimisella. On aivan totta, että seuraavan 10 vuoden kuluessa alalta poistuu valtava määrä osaamista ja sitä ei valitettavasti ehditä korvaamaan.

  24.3.2017 12:32

  Kyllä on aivan puppua että pula on mukamas. Minä olen hakenut lvi-suunnittelijaksi ja toimihenkilöksi enkä edes pääse haastatteluun enkä edes vastausta hakemuksiini. että niin kova pula on oikeasti!

   29.3.2017 07:41

   näin Meitsikin on hakenut, Ei mitään pulaa tms. ole!!!!

  29.3.2017 09:37

  Sellaisista toimihenkilöistä näkyy olevan pulaa, jotka saavat asentajien teippi ja liimaviritykset äkkiä peittoon.

Jätä kommentti

*

*