Turvajärjestelmien asentamisesta tehtiin luvanvaraista

Turvasuojausalan luvanvaraisuuden siirtymäaika päättyy 31.12.2018, jonka jälkeen jokaisella lukitusjärjestelmiä, kulunvalvontajärjestelmiä ja hälytysjärjestelmiä asentavilla, korjaavilla ja muuttavilla yrityksillä tulee olla turvallisuusalan elinkeinolupa haettuna poliisihallitukselta.

Jo yli 80 % Turvaurakoitsijaliiton jäsenyrityksistä on hakenut elinkeinolupaa marraskuun puoleenväliin mennessä. Laki koskee ansiotarkoituksessa tehtävää ja (toimeksianto)sopimukseen perustuvaa toimintaa, eli niin sanottu omavalvonta on jatkossakin sallittua. Esimerkiksi kunnan vuokrataloyhtiön oma isännöitsijä saa tehdä lukitusjärjestelmiin muutoksia ilman elinkeinolupaa. Mutta työt ovat elinkeinoluvan varaisia heti, jos esimerkiksi isännöintitoimisto tekee kyseessä olevia töitä isännöimälleen taloyhtiölle, johon sillä on sopimussuhde.

Hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä saa vuoden 2019 alusta suorittaa ainoastaan turvallisuusalan elinkeinoluvan omaava yritys, ja tehtäviä suorittavilla henkilöillä tulee olla turvasuojaajakortti. Jos yrityksellä ei silloin ole turvallisuusalan elinkeinolupaa, sen tulee lopettaa toimintansa, kunnes elinkeinolupa on myönnetty.

Lukitus-, kulunvalvonta- ja hälytysjärjestelmiin liittyvien töiden tilaajan tulisi ennen tilausta tarkistaa, että yrityksellä on turvallisuusalan elinkeinolupa voimassa.  Asiakkaan olisi aina hyvä pyytää asentajalta turvasuojaajakorttia nähtäväksi, sillä se kertoo myös lainmukaisesta toiminnasta. Elinkeinoluvan tarkistuksen voi tehdä poliisin nettisivuilta, jossa näkyy kaikki elinkeinoluvan haltijat tai Turvaurakoitsijaliiton nettisivuilta, joilla on ajantasainen lista liiton jäsenyritysten elinkeinoluvista.

Jatkossa myös turvaurakointia harjoittavissa, vähintään viisi henkeä työllistävissä yrityksissä on joko lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinnon tai turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon suorittanut vastaava hoitaja. Hänen tehtävänään on valvoa, että yritys toimii lain edellyttämällä tavalla ja että kaikilla hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä suorittavilla henkilöillä on voimassa oleva turvasuojaajakortti.

Jätä kommentti

*

*