Lippulaivaan rakennetaan geoenergialaitos

Kauppakeskuksen alle on porattu 170 kaivoa, jotka ulottuvat noin 300 metrin syvyyteen.

Kauppakeskuksen alle on porattu 170 kaivoa, jotka ulottuvat noin 300 metrin syvyyteen.

Energialaitos tuottaa hiilivapaasti kauppakeskuksen vaatiman lämmitys- ja viilennysenergian. Toteutuksesta vastaa energiayhtiö Adven.

”Geoenergialaitos toteuttaa Cityconin vastuullisuustavoitteita, mutta tämän lisäksi se tuo ennustettavuutta energian hintaan ja hillitsee tätä kautta Lippulaivan ylläpitokuluja”, Cityconin kiinteistökehitysjohtaja Erik Lennhammar kertoo.

Laitoksen rakentaminen käynnistyi keväällä 2017 ja nyt työt ovat edenneet jo pitkälle.

”Kaivot on nyt pääosin porattu ja noin 60 prosenttia energialaitoksen kokonaisinvestoinnista on valmiina. Porauksissa on käynyt ilmi, että kallioperä on laadullisesti vielä parempaa kuin alustavissa simulaatioissa oli arvioitu”, Advenin liiketoimintajohtaja Timo Koljonen sanoo.

”Laitoksen tuottama energia riittää lähes täysimääräisesti kauppakeskuksen tarpeisiin ja mahdollisesti myös osin Lippulaivan yhteyteen rakennettavien asuintalojen tarpeisiin.”

Skanska ottaa työmaan johtoonsa

Rakennusyhtiö Skanska on valittu Lippulaivan monipuolisen kaupunkikehityshankkeen kauppakeskusosan rakentamista koskevan pääurakan toteuttajaksi.

Projektijohtourakan arvo on noin 170 miljoonaa euroa. Skanska ottaa työmaan johtoonsa 4.12. mennessä. Tällä hetkellä tontilla ovat jo käynnissä maanalaisiin rakenteisiin liittyvät työt, joita tekee Sierak sekä teräsrakenneurakka, jota toteuttaa JPV Engineering.

Vanhan kauppakeskus Lippulaivan purkutyöt ja tilapäisen pop-up -kauppakeskus Pikkulaivan rakennustyöt tehtiin jo vuonna 2017.

Uusi kauppakeskus avautuu keväällä 2022. Lippulaivan vuokrattava pinta-ala on 44 000 neliömetriä ja sinne sijoittuu noin 80 erilaista myymälää ja palvelua. Kauppakeskuksessa arvioidaan käyvän vuosittain noin kahdeksan miljoonaa asiakasta.

Tilapäinen pop-up- kauppakeskus Pikkulaiva palvelee Espoonlahden asukkaita koko rakennushankkeen ajan uuden kauppakeskuksen valmistumiseen saakka.  

Lippulaivan välittömään yhteyteen rakennetaan kahdeksan asuinkerrostaloa, joihin tulee noin 450–500 uutta asuntoa. Nämä kerrostalot eivät kuulu tähän urakkakokonaisuuteen. Asuntojen arvioidaan valmistuvan vaiheittain vuosina 2022–2024.

Lue lisää

Katso kaikki