Lapset tutkivat kiertotaloutta Lappeenrannassa

Lappeenrannan Skinnarilan esikoululaiset tutkivat kiertotaloutta sekä energian ja veden käyttöä Ekosalapoliisi-tutkimuspäivässä 27.11.2018.

Lappeenrannan Skinnarilan esikoululaiset tutkivat kiertotaloutta sekä energian ja veden käyttöä Ekosalapoliisi-tutkimuspäivässä 27.11.2018.

Lappeenrannan Skinnarilan esiopetuksessa järjestetään tiistaina 27.11. Ekosalapoliisi-tutkimuspäivä. Eskarilaiset tutkivat ryhmissä kiertotaloutta, energian ja veden käyttöä. Tutkimuspäivään osallistuu 42 esikoululaista.

Ekosalapoliisi-tutkimuspäivä on osa LUT Junior Universityn esikoululaisille suunniteltua kokonaisuutta. LUT Junior Universityn koordinaattori Kati Koikkalainen kertoo idean syntyneen, kun eskarilaisille suunniteltiin ja rakennettiin oppi- ja tutkimusmateriaalia.

”Ekosalapoliisit tutkivat esiopetuksen opetussuunnitelmasta löytyviä ja ”junnuyliopistolle” määriteltyjä yhteisiä ekoteemoja tutkivalla otteella. Tutkimukset suoritetaan eskarissa, jolloin lapset toimivat tavallaan oman eskarirakennuksensa salapoliiseina.”

Lastentarhanopettaja Riikka Jaala-Pesun mukaan päivän tavoitteena on herättää lasten kiinnostus esillä oleviin teemoihin ja innostaa heitä havainnoimaan ja tutkimaan.

”Toivomme myös, että kiinnostus kiertotalous-, energia- ja vesiasioista siirtyy lasten mukana myös koteihin. Ekosalapoliisit tutkivat teemoja niille suunnatuissa toimintapisteissä ja sopivien apuvälineiden, kuten keittiövaa’an ja erilaisten mittareiden avulla.”

Lapset tutkivat jätteiden lajittelua päiväkodissa ja selvittävät, missä sijaitsee lähin Ekopiste. He mittaavat myös lounaalla syntyneen biojätteen määrää ja pohtivat omaa ja perheen biojätetilannetta.

Esikoululaiset tarkkailevat tutkimuspäivän aikana energiankäytön näkökulmasta päiväkodin huonetiloja valojen käytön osalta. Lisäksi ekosalapoliisit tekevät tutkimusta sähkönkulutukseen liittyen ja selvittävät esimerkiksi mikä laitteista kuluttaa eniten ja mikä taas vähiten sähköä.

”Vesiteemaan liittyen ekosalapoliisit kiertävät tutkimassa päiväkodin vesipisteitä ja vessoja mahdollisten vuotojen varalta. Vedenkulutustakin selvitetään ja vertaillaan. Siinä konkreettisena mittarina ja esimerkkinä toimii hammaspesu ja siihen käytettävä veden määrä”, Jaala-Pesu kertoo.

Tutkimuspäivä on selkeä huipentuma, jonka aikana esikoululaiset syventävät aiemmin oppimiaan tietoja. LUT Junior University Lappeenranta on Lappeenrannan kaupungin ja LUTin yhteistyönä kehittämä toimintamalli, joka tulee olemaan osana kaupungin opetusohjelmaa.

Toimintamallista osallisiksi pääsevät kaikki ikäluokat eskarilaisista lukiolaisiin. Toiminta on alkanut eskarilaisten osalta Sammontalon päiväkodin Skinnarilan toimintayksikön esiopetuksessa syksyllä 2018. Koikkalaisen mukaan muut eskarilaiset tulevat mukaan vuodesta 2019 alkaen.

”Eskariopettajat koulutetaan tammikuussa, jolloin teemoihin ja opetukseen liittyvät materiaalipaketit jaetaan jokaiselle eskarialueelle. Vastaavia Ekosalapoliisi-tehtäviä tehdään siis jatkossa muissakin Lappeenrannan eskareissa”, Koikkalainen toteaa.

Tutkimuspäivän keskeisinä yhteistyökumppaneina ovat mukana Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy ja Lappeenrannan Energia Oy. Oppimateriaaliin kuuluviin kirjoihin on saatu erityispainatusluvat EU:lta ja Kuluttajaliitolta.

Lappeenranta – Suomen ilmastopääkaupunki – on uusiutuvan energian ja puhtaan ympäristön pioneerikaupunki, jonka intohimona on ongelmien ratkaiseminen. Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT), innovatiivinen toimintaympäristö tekijöineen ja hyvät verkostot helpottavat kansainvälisen liiketoiminnan aloittamista ja laajentamista.

Kuva: Skinnarilan esikoululaiset tutustuvat Ekosalapoliisi-tutkimuspäivässä muun muassa kiertotalousasioihin. LUT Junior University Lappeenranta.

 

Lue lisää

Katso kaikki