Länsimetro mittaa yhteistyön sujuvuutta rakennusurakoissa

Länsimetron kakkosvaiheen rakentamisessa seurataan jatkuvasti eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta. 

Länsimetron kakkosvaiheen rakentamisessa seurataan jatkuvasti eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta.

Länsimetron kakkosvaiheen rakennusurakat toteutetaan projektinjohtourakoina. Tämän vuoden aikana länsimetrossa kilpailutetaan urakoitsijat viidelle metroasemalle, ratalinjalle ja yhteensä 24 sivu-urakkaan. Kaikkien asemien ja ratalinjan kilpailutukset tehdään lokakuuhun mennessä, mutta viimeisiä sivu-urakoita kilpailutetaan vielä vuoden 2019 keväällä.

Vuorovaikutus ja yhteistyö eri toimijoiden välillä korostuvat urakkamallissa, joka soveltuu hyvin länsimetron rakentamisen kaltaisiin megahankkeisiin.

”Haluamme mitata yhteistyötä ja luottamusta jokaisessa rakennusurakassa ja puuttua mahdollisiin yhteistyön esteisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen kuin niistä muodostuu ongelmia hankkeen etenemiselle”, kertoo Matinkylä-Kivenlahti-hankkeen projektijohtaja Jaakko Naamanka.

Laadullista ja määrällistä tietoa

Yhteistyötä ja vuorovaikutusta mitataan jokaisessa rakennuskohteessa rakennusurakoitsijan, tilaajan, suunnittelijan, sivu-urakoitsijoiden ja länsimetron rakentamiseen vaikuttavien muiden rakennushankkeiden välillä. Yhteistyön sujuvuuden mittaamiseen hanke käyttää Celkee Insight-palvelua. Se tuottaa laadullista ja määrällistä tietoa tiedonkulusta, yhteistyöstä, luottamuksesta ja mahdollisista tiedonkulun ja yhteistyön esteistä.

Aseman rakentamiseen osallistuvien tahojen yhteistoimintaa mitataan hankkeen johtamismalliin integroidulla kyselytutkimuksella neljästi vuodessa. Tutkimuksen tuottaa tamperelainen Celkee Oy.

”Yhteistyötä voi myös mitata, kun mittarit asetetaan oikein. Länsimetron kaltaisessa isossa rakennushankkeessa, jossa toimijoita on satoja, tarvitaan reaaliaikaista ja luotettavaa tietoa yhteistyön sujumisesta. Kokemustemme mukaan mittauksen avulla voidaan myös kannustaa kertomaan mahdollisista ongelmista ja rohkaista yhteistyöhön”, sanoo palvelun tuottava Kimmo Vättö Celkee Oy:stä.

 

Lue lisää

Katso kaikki