Sähköasentajien lakko alkoi maanantaina

sähköistys- ja sähköasennusalalla toimiviin PALTA:n jäsenyrityksiin kohdistuva viikon pituinen lakko alkoi maanantaiaamuna.

Sähköistys- ja sähköasennusalalla toimiviin PALTA:n jäsenyrityksiin kohdistuva viikon pituinen lakko alkoi maanantaiaamuna kello kuusi.

Sähköalojen ammattiliitto ilmoitti lauantaina valtakunnansovittelijan toimistossa hylkäävänsä sovittelija Jukka Ahtelan  työehtosopimuksen osapuolille antaman sovintoesityksen. Työehtosopimuksen työnantajajärjestöt, Sähkötekniset työnantajat STTA ja Palvelualojen työnantajat PALTA, olisivat kumpikin osaltaan hyväksyneet esityksen.

Sovintoesityksen hylkäämisen yhteydessä Sähköalojen ammattiliitto ilmoitti uusista, toukokuussa ja kesäkuussa toimeenpantavista määräaikaisista työnseisauksista. Nämä lakot koskevat toteutuessaan kaikkia STTA:n PALTA:n jäsenyritysten palveluksessa olevia Sähköalojen ammattiliiton jäseninä olevia työntekijöitä. Ilmoitettujen työnseisausten ajankohdat ovat 17.5–21.5, 24.5–28.5, 31.5–4.6, 7.6–11.6 sekä 14.6–18.6.

Lakon piirissä tuhansia työntekijöitä

Lakon piirissä on huhtikuussa runsaat 2 000 ja touko- ja kesäkuussa yli 5 000 sähköistys- ja sähköasennusalan työntekijää. Työntekijöitä alalla on kaikkiaan noin 9 200, joista runsaat 3 000 STTA:n ja runsaat 2 000 PALTA:n jäsenyritysten palveluksessa. Sähköalojen ammattiliiton 15.2.2018 Sähköistys- ja sähköasennusalalla aloittama ylityökielto on edelleen voimassa ja koskee kaikkia alan yritysten palveluksessa olevia Sähköalojen ammattiliiton jäseniä.

”Sovintoesityksen kaatumisen syynä on Sähköalojen ammattiliiton tavoite päästä eroon vuosittaisesta työajan pidennyksestä”, kommentoi STTA:n toimitusjohtaja Esa Larsén sovintoesityksen hylkäämiseen taustoja.

Larsén pitää uhkaavia lakkoja alan ja sen kehittämisen kannalta onnettomina.

”Sähköalojen ammattiliitto pyrkii yhdellä toimialallaan toimeenpanemillaan lakoilla murtamaan työmarkkinoiden yleisen linjan. Lakkojen aiheuttamat vahingot alan yrityksille, lakossa oleville työntekijöille ja yritysten asiakkaille ovat moninkertaisia suhteessa 24:än vuosittaiseen työtuntiin. Alan toimintaympäristössä, asennusmateriaaleissa ja työhön vaikuttavissa tekijöissä on tapahtunut paljon muutoksia. Menneiden työehtosopimuskierrosten yhteydessä työehtosopimusta ei ole onnistuttu tarpeellisella tavalla kehittämään. Se ei ole tuntunut olevan mahdollista myöskään alkuvuoden aikana käydyissä neuvotteluissa. Meidän tulisi pystyä parempaan ja keskittyä valtakunnallisten asioiden sijaan oman alamme kehittämiseen”, toteaa Larsén.

Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät vuonna 2018 heti loppiaisen jälkeen. Edellisen sopimuksen voimassaoloaika päättyi 31.1.2018.
Sähköalojen ammattiliitto keskeytti neuvottelut 20.2.2018, mistä lähtien neuvottelut ovat olleet lähes kokonaisuudessaan keskeytyneinä.

Lue lisää

Katso kaikki