Laitilassa ollaan tyytyväisiä konsultointiapuun

Laitilan kaupunki sai Swecolta kokonaisvaltaista konsultointiapua uudessa vesijohtohankkeessa

Laitilan kaupunki sai Swecolta kokonaisvaltaista konsultointiapua uudessa vesijohtohankkeessa

Laitilan kaupungin vedenhankintayhteistyö naapurikuntien kanssa alkoi nelisen vuotta sitten. Sweco on osallistunut hankkeen kaikkiin vaiheisiin aina esisuunnittelusta valvontaan.

Noin 24 kilometriä pitkä vesijohto Eurasta Laitilaan varmistaa, että laadukasta käyttövettä riittää niin alueen asukkaille kuin teollisuudellekin, kuten tunnetulle virvoitusjuomatehtaalle. Laitilan kaupungin yhteistyö Swecon kanssa alkoi laajalla kehityshankkeella, jossa arvioitiin Laitilan ja sen naapuruskuntien vedenhankintaa ja yhteistyömahdollisuuksia.

”Olemme saaneet Swecolta todella kokonaisvaltaista palvelua, kuten selvitykset pohjavesivarannoista ja vesiverkoston kapasiteetistä alueella. Tilannetta on selvitetty paljon laajemmin kuin vain uuden yhdysvesijohdon rakentamisen kannalta. Olemme olleet tyytyväisiä yhteistyöhön ja kaikki on sujunut hyvin”, kertoo Markus Hautala Laitilan kaupungin vesihuoltolaitokselta.

Uusi vesilinja otetaan käyttöön vaiheittain keväästä 2018 alkaen. Valmistuessaan se turvaa alueen vedenhankinnan pitkälle tulevaisuuteen ja korvaa aikanaan vanhat pohjavedenottamot.

”Alueen pohjavedenottamoiden vesivarannot ovat jo kokonaisuudessaan käytössä, ja koska ottamot sijaitsevat rapakivialueella, esimerkiksi fluoria joudutaan poistamaan vedestä. Uuden vesijohdon tarkoitus onkin varmistaa, että nykyistä laadukkaampaa pohjavettä saadaan Laitilan asukkaille ja teollisuudelle tulevaisuudessakin riittävästi”, kertoo Swecon vesihuollon sektorijohtaja Antti Ryynänen.

Simulointimallit suunnittelun apuna

Vesijohtohankkeen esi- ja rakentamissuunnittelun aikana Laitilan ja Euran vesiverkostoista tehtiin simulointimallit.

”Malleilla pystyttiin simuloimaan tulevaa tilannetta ja suunnittelemaan putken toiminnallisuutta etukäteen. Syksyllä 2015 etenimme hankesuunnitteluun, jossa päätettiin esimerkiksi uuden putken reitti, ja Swecon asiantuntijat ovat tehneet myös maastotutkimukset”, Ryynänen kertoo.

Rakentamisen aikana Sweco on vastannut muutossuunnittelusta ja valvonnasta. Työmaalla käydään viikoittain tarkistamassa, että kaikki etenee suunnitelmien mukaan.

”Uuden putken saaminen on kaupungin vedentoimitukselle kriittinen asia. Aikataulultaan kireässä työmaavaiheessa meille on ollut tärkeää saada Swecolta lisävalvontaa suunnittelun ja oman valvontamme tueksi”, Hautala toteaa.

Vuosia kestänyt hanke on vaatinut Swecolta monen alan asiantuntemusta. ”Suunnitteluun osallistui ympäristöasiantuntijoita, vesihuollon asiantuntijoita, verkoston mallintajia, geoteknikko ja maastoryhmä”, Ryynänen luettelee.

”Tarjosimme hankkeeseen myös hankintaosaamista ja automaatiosuunnittelijat, jotka huolehtivat esimerkiksi vesijohtoverkon säätöasemista. Onhan uuden johdon toimittava yhteen niin Euran kuin Laitilankin valvontajärjestelmien kanssa.”

Virvoitusjuomatehdas on yhteinen asia

Vaikka uuden putken tilaaja on kaupungin vesihuoltolaitos, hanke kytkeytyy tiiviisti myös paikalliseen liike-elämään. Uusi putki on äärimmäisen tärkeä esimerkiksi virvoitusjuomatehtaalle, joka kuluttaa kolmanneksen kaupungin vesitarpeesta.

”Putkesta hyötyvät alueella kaikki, koska toimiva vesihuolto on niin asukkaiden, teollisuuden kuin maanviljelijöidenkin etu”, toteaa Swecon vesihuollon linjasuunnittelun projektipäällikkö Heikki Pärnä.

Rakennuslupien hankkiminen uuden putken reitin varrelta oli yksi eniten aikaa vievistä vaiheista, mutta maanomistajien suhtautuminen oli joustavaa. Henki hankkeen ympärillä onkin ollut hyvä.

”Sweco hankki valtaosan rakennusluvista, joita tarvittiin yhteensä noin 95 maanomistajalta”, Hautala kertoo.

Uusi syöttöjohto mahdollistaa nyt paikallisen teollisuuden kasvun sekä helpottaa vesiverkoston kuormituksia, virtaamia ja painevaihteluja. Uuden putken ansiosta veden jakelua ja syöttöä saadaan säädettyä järkevämmällä tasolla kuin aiemmin, mikä osaltaan helpottaa myös ikääntyneen verkoston korjauspainetta.

Lue lisää

Katso kaikki