Laajakaistarakentamisen tuki laajenee

Nopea laajakaista -hanke on loppusuoralla, mutta rakentamisen tukeminen kuitenkin jatkuu, kun lisärahoitusta myönnettiin uudelle tukihankkeelle 5 miljoonaa euroa. Uudessa tukihankkeessa ovat nyt mukana myös vapaa-ajan asuntojen yhteydet sekä 5G-teknologiaan perustuvat kiinteät langattomat yhteydet. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom myöntää valtiontuet laajakaistarakentamishankkeille.

Talotekniikka-lehti

Nopea laajakaista -hankkeen avulla on rakennettu vuoden 2020 loppuun mennessä uutta valokuituverkkoa yhteensä yli 27 000 kilometriä. Vuoden 2020 aikana uutta verkkoa syntyi noin 2 000 kilometriä.

Rakentamiselle saatiin lisäaikaa

Nopeiden laajakaistaverkkojen rakentaminen hidastui hieman viime vuoden aikana. Tähän vaikutti muun muassa koronapandemia sekä verkkourakoitsijoiden vähentyminen. Hankkeen loppusuoran häämöttäessä myös keskeneräisten hankkeiden lukumäärä pieneni, mikä näkyi suoraan rakennetuissa kilometreissä.

Laajakaistatukiohjelman määrärahojen käytölle myönnettiin vuoden lisäaika. Maksun hakemisen takaraja on nyt 31.12.2021 aiemman 28.2.2021 sijaan. Tämä mahdollistaa tuenhakijoille yhden ylimääräisen rakentamiskauden, mihin moni onkin tarttunut. Tällä hetkellä noin kymmenessä hankkeessa rakentaminen on vielä kesken. Traficomin tulee maksaa viimeisetkin valtiontuet vuoden 2022 kuluessa.

Kuvio 1. Rakennettujen verkkokilometrien määrä vuoden 2020 lopussa oli noin 27 000.

Kuitu kotiin -liittymiä (FTTH) käytössä noin 167 000

Vuoden 2020 aikana Nopea laajakaista -hankkeessa rakennettiin valmiiksi 10 000 liittymää ja uusia liittymiä myytiin 3 000. Käytössä olevia valokuituliittymiä vuoden 2020 lopulla oli noin 42 500, mikä on neljännes kaikista Suomen kuitu kotiin -liittymistä. Kuitu kotiin -liittymiä oli koko Suomessa käytössä vuoden 2020 lopulla yhteensä 167 000. Kaiken kaikkiaan Nopea laajakaista -hankkeessa on liittymiä myyty reilut 58 000.

Julkista tukea 4 000 euroa verkkokilometriä kohti

− Nopea laajakaista -hankkeen tavoitteena oli, että valtiontuen avulla rakennetaan noin 40 000 kilometriä uutta valokuituverkkoa. Sillä mahdollistettaisiin nopeiden yhteyksien saatavuus 130 000 haja-asutusalueiden kotitaloudelle ja yrityksen toimipaikalle, kertoo Traficomin viestintämarkkina-asiantuntija Essi Hytti tiedotteessa.

− Mikäli vielä keskeneräiset hankkeet toteutuvat suunnitelmien mukaisesti, 130 000 saatavuustavoite täyttyy ja 30 000 verkkokilometrin raja voi ylittyä, sanoo Hytti.

Nopea laajakaista -hankkeessa on tällä hetkellä yhteensä noin 140 valmistunutta hanketta, joissa rakentaminen on saatu päätökseen ja tuet loppuun maksettu. Loppumaksatuksia on tulossa vielä noin 30 hankkeelle.

Julkista tukea valmiille hankkeille on maksettu yhteensä 90 miljoonaa euroa, josta valtiontuen osuus on 46 miljoonaa euroa. ELY-keskukset ovat maksaneet EU:n Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahaa 18 miljoonaa euroa ja kunnat ovat maksaneet omaa lakisääteistä maksuosuuttaan yhteensä 26 miljoonaa euroa. Rakennettuja kilometrejä valmiissa hankkeissa on 22 500 ja valmiiksi rakennettuja liittymiä 39 000, joista 32 000 on käytössä.

Kuvio 2. Valmistuneissa hankkeissa julkista tukea on maksettu yhteensä 90 miljoonaa euroa.

Toteutunut julkisen tuen osuus rakennettua verkkokilometriä kohden on valmiissa hankkeissa noin 4 000 euroa/km. Valmiiksi rakennettua liittymää kohden osuus on noin 2 300 euroa ja käytössä olevaa liittymää kohden noin 2 800 euroa. Kun verrataan hankkeiden toteutuneita kokonaiskustannuksia rakennettuihin verkkometreihin, keskimääräinen rakentamisen metrihinta valtiontukihankkeissa on ollut noin 12 euroa/metri.

Uusi laajakaistatukilaki mahdollistaa laajakaistarakentamisen tukemisen myös jatkossa

Aiemmasta laajakaistatukiohjelmasta poiketen myös vapaa-ajan asuntojen yhteydet ja 5G-teknologiaan perustuvat kiinteät langattomat yhteydet (FWA, Fixed Wireless Access) tulivat tuen piiriin valokuidun lisäksi.

Valtioneuvoston asetuksen mukaan laajakaistayhteyksien rakentajat voivat saada tukea yhteyksille, joiden vähimmäisnopeus on 100 megabittiä sekunnissa saapuvassa ja 40 megabittiä sekunnissa lähtevässä liikenteessä. Ruuhka-aikana toteutuvien vähimmäisnopeuksien tulee olla 70/28 megabittiä sekunnissa. Uusi laajakaistatukilaki tuli voimaan 1.1.2021.

Lue lisää

Katso kaikki